Hjelp oss som er kreftpasienter – ta influensavaksinen

Influensasesongen er kommet, og de første influensatilfellene er registrert. Influensa er en stor belastning og er alvorlig for oss som er rammet av kreft.

Kreftpasienter mer utsatt for å få influensa, med større risiko for alvorlig sykdom

– Ta ansvar, ta vaksinen. Med mange syke er det en større risiko for smitte for dem som er utsatt. (more…)

Dr. Haugvik forsker på NET-kreft

Doktorgradsarbeid av Dr. Sven-Petter Haugvik, MD, Phd. Institutt for klinisk medisin, OUS.

Modern Surgical Treatment and Genomic Profiling of Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms – from the Operating Theater to the Gene Lab

 

 

Dr. Haugvik gjennomførte sin disputas ved Institutt for klinisk medisin, til graden philosophiae doctor (ph.d.):

(more…)

NET-kreft dagen 2017

CarciNor arbeider sammen med pasientforeninger over hele verden for å sette fokus på nevroendokrin kreft gjennom den internasjonale dagen for NET-kreft 10. november.

Program for NET-kreft dagen 2017

Vi inviterer til NET-kreft dagen over hele landet.
Oslo, Bergen, Tromsø, Porsgrunn, Bodø, Hamar, Trondheim.

(more…)

Let’s talk about NETs

“Let’s Talk About NETs” er NET-kreftdagens kampanje for den 10. November, som er ”World Net Cancer Awareness Day”, verdens NET-kreft dag.

La oss snakke om NET

Det er et beklagelig faktum, mindre vanlige kreftformer som NET-kreft (nevroendokrin kreft) får ikke den oppmerksomheten som de behøver og trenger. Ved hjelp av pasienter, pårørende og støttespillere rundt om i landet (og hele verden) vil vi skape oppmerksomhet og dele informasjon om NET-kreft gjennom “Let’s Talk About NETs” – “La oss snakke om NET”.

 

Les mer i vårt program for NET-kreft dagen her …..

.

Bruk “Let’s Talk About NETs” kaffekopper på NET-kreftdagen.

For å få økt oppmerksomhet på NET-kreftdagen søker vi støtte over hele landet, ja, over hele verden. Vi ønsker å oppmuntre pasienter, pårørende og støttespillere til å snakke sammen og informere om NET kreft i sitt nærmiljø. Vi spør personer, kantiner, kafeer, arbeidsplasser, legekontor, sykehus og alle andre som kan være interesserte.

(more…)

Jubileumshilsen fra statsminister Erna Solberg

CarciNor 20 år!

Statsminister Erna Solberg trakk fram likepersoner og det viktige arbeidet disse gjør for kronisk syke i sin nyttårstale 2017.

For pasienter med en kronisk kreftsykdom som få har hørt om, vet vi at likepersonene i CarciNor spiller en viktig rolle. Likepersoner er en viktig ressurs ikke bare for pasientene selv, men også for pårørende og helsepersonell.

I jubileumsnummeret av NETverket, som kom ut i forbindelse med markeringen av 20 års jubileet på Landskonferansen i Bodø i mars 2017, trykket vi en jubileumshilsen fra statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg, Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

(more…)

Vurdering av PRRT for behandling av nevroendokrin kreft (NET)

PRRT – til Norge nå!

Peptid Reseptor Radionuklid Terapi (PRRT), også kjent som Lutetium177-DOTATATE, benyttes for å behandle undergrupper av pasienter med nevroendokrin kreft. Det er mange av CarciNors medlemmer som har nært kjennskap til behandlingen. Siden 2002 er norske pasienter (ca. 50 per år) blitt sendt til Sverige eller Danmark fordi behandlingen ikke finnes i Norge. Fagmiljøet i Norge har jobbet lenge med å få behandlingen til Norge.

Helse Sør-Øst har imidlertid besluttet at en fullstendig metodevurdering må gjøres av kunnskapssenteret – da tilbudet ikke finnes i Norge i dag. Denne prosessen er ventet å ta 2 til 3 år.

Dagens Medisin hadde et omfattende innlegg om PRRT.

 

 

(more…)

Forskningsmidler fra CarciNor

CarciNor søker nye forskningsprosjekter

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft, nevroendokrin kreft, carcinoid. CarciNors forskningsfond har som målsetting å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til sjelden kreftsykdom, NET-kreft. CarciNor ønsker å være med å sikre at vi finner bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft.

 

(more…)