Å leve med kreft: Petit av Siri Økland

Siri Økland (50) er litteraturvitar og journalist, og bur i Bergen. Ho er gift og har tre barn. Etter å ha fått brystkreftdiagnosen, fylgde cellegiftbehandling, tilbakefall og spreiing. Økland har skrive ein petit til CarciNor sitt temahefte «Livsglede».

Siri Økland. Foto Marira Aarekol/Samlaget

Journalist Siri Økland. Foto: Marita Aarekol/Samlaget

Man måste jämföra

Eg kan ikkje tru det. Eg har sagt ja til å skriva om kva som gir meg glede og meistring – eg som berre blir gretten av å lesa om andre som får til ting eg ikkje fiksar sjølv. Hugsar enno kor utruleg irriterande det var då politidirektør Ingelin Killengreen gjekk på jobb kvar dag med brystkreft, mens eg sjølv låg i fosterstilling med same diagnose. For ikkje å snakka om kor provoserande det var då sjølvaste kreftgeneralen Anne Lise Ryel var i full jobb etter eit lite avbrekk med brystkreft og aktiv sjukmelding. Snakk om å legga lista høgt for oss andre. Takk skal du f… meg ha, Anne Lise. Good for you! (more…)

Infografikk om NET-kreft

I forbindelse med NET-kreft dagen er det utarbeidet en infografikk om NET-kreft. Denne er utarbeidet av INCA, den Internasjonale NET-kreft Alliansen, til norsk ved CarciNor.

Infografikk om nevroendokrin kreft

Infografikken er satt opp med grunnlag i de siste studier som er gjort på NET-kreft og feks. insidens. De internasjonale tallene viser at insidensen er 7/100.000.  Les mer om NET-kreft og insidens, se fullstendig kildeoversikt nederst i infografikken.

(more…)

Hjelp oss som er kreftpasienter – ta influensavaksinen

Influensasesongen er kommet, og de første influensatilfellene er registrert. Influensa er en stor belastning og er alvorlig for oss som er rammet av kreft.

Kreftpasienter mer utsatt for å få influensa, med større risiko for alvorlig sykdom

– Ta ansvar, ta vaksinen. Med mange syke er det en større risiko for smitte for dem som er utsatt. (more…)

Dr. Haugvik forsker på NET-kreft

Doktorgradsarbeid av Dr. Sven-Petter Haugvik, MD, Phd. Institutt for klinisk medisin, OUS.

Modern Surgical Treatment and Genomic Profiling of Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms – from the Operating Theater to the Gene Lab

 

 

Dr. Haugvik gjennomførte sin disputas ved Institutt for klinisk medisin, til graden philosophiae doctor (ph.d.):

(more…)

NET-kreft dagen 2017

CarciNor arbeider sammen med pasientforeninger over hele verden for å sette fokus på nevroendokrin kreft gjennom den internasjonale dagen for NET-kreft 10. november.

Program for NET-kreft dagen 2017

Vi inviterer til NET-kreft dagen over hele landet.
Oslo, Bergen, Tromsø, Porsgrunn, Bodø, Hamar, Trondheim.

(more…)

Let’s talk about NETs

“Let’s Talk About NETs” er NET-kreftdagens kampanje for den 10. November, som er ”World Net Cancer Awareness Day”, verdens NET-kreft dag.

La oss snakke om NET

Det er et beklagelig faktum, mindre vanlige kreftformer som NET-kreft (nevroendokrin kreft) får ikke den oppmerksomheten som de behøver og trenger. Ved hjelp av pasienter, pårørende og støttespillere rundt om i landet (og hele verden) vil vi skape oppmerksomhet og dele informasjon om NET-kreft gjennom “Let’s Talk About NETs” – “La oss snakke om NET”.

 

Les mer i vårt program for NET-kreft dagen her …..

.

Bruk “Let’s Talk About NETs” kaffekopper på NET-kreftdagen.

For å få økt oppmerksomhet på NET-kreftdagen søker vi støtte over hele landet, ja, over hele verden. Vi ønsker å oppmuntre pasienter, pårørende og støttespillere til å snakke sammen og informere om NET kreft i sitt nærmiljø. Vi spør personer, kantiner, kafeer, arbeidsplasser, legekontor, sykehus og alle andre som kan være interesserte.

(more…)

Jubileumshilsen fra statsminister Erna Solberg

CarciNor 20 år!

Statsminister Erna Solberg trakk fram likepersoner og det viktige arbeidet disse gjør for kronisk syke i sin nyttårstale 2017.

For pasienter med en kronisk kreftsykdom som få har hørt om, vet vi at likepersonene i CarciNor spiller en viktig rolle. Likepersoner er en viktig ressurs ikke bare for pasientene selv, men også for pårørende og helsepersonell.

I jubileumsnummeret av NETverket, som kom ut i forbindelse med markeringen av 20 års jubileet på Landskonferansen i Bodø i mars 2017, trykket vi en jubileumshilsen fra statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg, Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

(more…)