Jubileumshilsen fra statsminister Erna Solberg

CarciNor 20 år!

Statsminister Erna Solberg trakk fram likepersoner og det viktige arbeidet disse gjør for kronisk syke i sin nyttårstale 2017.

For pasienter med en kronisk kreftsykdom som få har hørt om, vet vi at likepersonene i CarciNor spiller en viktig rolle. Likepersoner er en viktig ressurs ikke bare for pasientene selv, men også for pårørende og helsepersonell.

I jubileumsnummeret av NETverket, som kom ut i forbindelse med markeringen av 20 års jubileet på Landskonferansen i Bodø i mars 2017, trykket vi en jubileumshilsen fra statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg, Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

(more…)

Vurdering av PRRT for behandling av nevroendokrin kreft (NET)

PRRT – til Norge nå!

Peptid Reseptor Radionuklid Terapi (PRRT), også kjent som Lutetium177-DOTATATE, benyttes for å behandle undergrupper av pasienter med nevroendokrin kreft. Det er mange av CarciNors medlemmer som har nært kjennskap til behandlingen. Siden 2002 er norske pasienter (ca. 50 per år) blitt sendt til Sverige eller Danmark fordi behandlingen ikke finnes i Norge. Fagmiljøet i Norge har jobbet lenge med å få behandlingen til Norge.

Helse Sør-Øst har imidlertid besluttet at en fullstendig metodevurdering må gjøres av kunnskapssenteret – da tilbudet ikke finnes i Norge i dag. Denne prosessen er ventet å ta 2 til 3 år.

Dagens Medisin hadde et omfattende innlegg om PRRT.

 

 

(more…)

Forskningsmidler fra CarciNor

CarciNor søker nye forskningsprosjekter

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft, nevroendokrin kreft, carcinoid. CarciNors forskningsfond har som målsetting å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til sjelden kreftsykdom, NET-kreft. CarciNor ønsker å være med å sikre at vi finner bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft.

 

(more…)

Å leve med kreft: Reidun Rekkedal

Reidun Rekkedal (71) verken røykte eller drakk, og likevel ble hun kreftsyk. Urettferdig ville mange tenkt. Det var heller ikke et alternativ å blåse i alt da kreften var et faktum. I stedet valgte Reidun å snu på det og se det positive. Nettopp fordi hun ikke hadde røykt eller drukket, så hadde kroppen hennes bedre forutsetninger for å takle sykdommen. Fysisk aktivitet var og er viktig, for som Reidun understreker, man må hjelpe kroppen det man kan selv. Det er snakk om prioritering!

Portrettintervju med Reidun Rekkedal

Det siste året har Reidun vært plaget med fatigue. Men hun vil ikke helt godta at det er det det er. Foto: Mari Sandvold

(more…)

Aktiv med NET

 

For å delta på Aktiv med NET tar du et bilde av deg selv i din aktivitet, om den er liten eller stor, og poster den på sosiale medier.

Bli med CarciNor på Aktiv med NET

 

Bilde: Frank Thomas Weiby, vinner av 2. premie i 2016.

Vinn en iPad

Alle bildene må være merket med emneknagg #aktivmednet. Hvert bilde gir en vinnersjanse. Vi registrerer bildene og 15. september trekker vi en heldig vinner.

(more…)

Epidemiologi for NET-kreft

CarciNor har sett på epidemiologi for NET-kreft.
Epidemiologi er studiet av helsetilstand og sykdomsutbredelse i en befolkning, og av årsaker til sykdom og død (Store norske leksikon).

Infografikk om NET-kreft

Det er brukt flere kilder for vår Infografikk (infographic), men er satt opp i hovedsak med utgangspunkt i studien “Gastroenteropancreatiske nevroendokrine neoplasmer og svulster (GEP-NENs & NETs): epidemiologi, klinisk-patologiske karakteristika, behandling og overlevelse”.

Studien er tildelt midler fra CarciNors forskningsfond i 2013, ved professor dr.med. Jon Arne Søreide

 

 

(more…)

Profileringsartikler for salg

CarciNor bruker sebra og sebrastriper for å skape oppmerksomhet omkring NET-kreft.

Sebra og sebrastripene er det internasjonale symbolet for NET-kreft. Det er mange måter å bruke mønsteret på, og CarciNor bruker det blant annet på profileringsartiklene vi selger.  Overskuddet av dette salget går til CarciNors forskningsfond, og til arbeidet som CarciNor driver for å skape oppmerksomhet omkring NET-kreft.

Nye varer i sebrabutikken vår!

Profileringsartikler til salgs.

Profileringsartikler til salgs.

(more…)