Home » om CarciNor

Category Archives: om CarciNor

Vel gjennomført NET-kreft dag 2016

Den 10. november var verdens NET-kreft dag, og årets kampanje hadde fått navnet “Let’s Talk About NETs”. Med egne NET-kreft kopper markerte vi dagen over hele landet.

“Let’s Talk About NETs”

CarciNors utsendte startet på Jernbanetorget, Oslo S, kl. 08:00 torsdag 10. november, hvor vi hadde stand og delte ut gratis kaffe til forbipasserende i morgenrushet. Omtrent 150 kaffekopper rakk vi å dele ut i løpet av to timer. Vi var så heldige å få Starbucks Norge til å donere kaffe til oss, i praktiske kaffekanneryggsekker som vi fikk låne! Tusen takk!

Utdeling av kaffe på Jernbanetorget, Oslo S, på NET-kreft dagen torsdag 10. november 2016! Foto: Tomy Hoang

Utdeling av kaffe på Jernbanetorget, Oslo S, på NET-kreft dagen torsdag 10. november 2016! Foto: Tomy Hoang

“Let’s Talk About NETs”-kaffekoppene ble flittig brukt i hele landet, både dagene før og etter selve NET-kreft dagen.

(more…)

Aktiv med NET – Arne sykler for CarciNor og NET-kreft

Arne Ingvaldsen drømte om det i mange år. Tenk å kunne ta et friår og dra på langtur, eller i det minste gjøre noe annet! Men arbeidslivet ga få muligheter og årene gikk. Nå som han er fersk førtidspensjonist (han har tatt ut tidligpensjon) skal han endelig legge ut på tur!

På to hjul for CarciNor nedover i Europa

Den 10. mai blir det langtur på sykkel. Arne starter i Haugesund for deretter å møte turkameraten i Stavanger. Derfra tar de båten over til Hirtshals, og så begynner de på første sykkeletappe sørover!

Arne Ingvaldsen skal sykle nedover i Europa for CarciNor. Foto: Privat.

Arne Ingvaldsen skal sykle nedover i Europa for CarciNor. Foto: Privat.

(more…)

Kort om Net-kreft og CarciNor

CarciNor og NET-kreft – hvem er vi og hva jobber vi for?

NET-kreft er en sjelden kreftsykdom som de færreste har hørt om. Her kan du lese mer om hva NET-kreft er, og hva pasientforeningen CarciNor gjør.

CarciNor - Nevroendokrin kreft. Forening for alle som er engasjert i NET-kreft.

CarciNor – Nevroendokrin kreft. Forening for alle som er engasjert i NET-kreft.

(more…)

CarciNors forskningspris 2014

 

CarciNor deler årlig ut forskningsmidler til forskning innen nevroendokrin (NET) kreft.

For 2014 har CarciNor tildelt kr. 100.000.- til forskning, fordelt likt på to forskningsprosjekter.

Forskningsfond 2014 blogg

– Alternativer til døgnurinsamling for måling av 5-HIAA ved oppfølging og diagnostikk av nevroendokrine svulster fra tynntarm.

Ved Kristin Viste, lege i spesialisering, ph.d, Haukeland Universitetssykehus (tv).

– Overlevelse ved nevroendokrine svulster i Norge.

Ved Raziye Boyar Cetinkaya, doktorgradskandidat ph.d, lege, Seksjon for fordøyelsessykdommer, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.

 

CarciNor deler årlig ut midler til forskning.

CarciNor er en aktiv bidragsyter til forskning innen NET-kreft. Det deles årlig ut midler til relevante prosjekter. Målsetningen for CarciNors forskningsfond er å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft.
Slik kan vi som pasientforening, i samarbeid med fagmiljøet, være med på å sikre at vi finner fram til bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft.

CarciNors forskningspris er gjort mulig gjennom store og små bidrag til vårt forskningsfond fra foreningens medlemmer og støttespillere.

NET-kreft er en sjelden kreftsykdom, og for CarciNor er det viktig å være en pådriver for å øke forskningen på denne kreftformen. CarciNors forskningsfond har som målsetning å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft.

 

(more…)

CarciNor deler ut forskningsmidler

CarciNor søker nye forskningsprosjekter

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft, nevroendokrin kreft, carcinoid. Forskningsfondet har som målsetning å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til sjelden kreftsykdom, NET-kreft. CarciNor ønsker å være med å sikre at vi finner bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft.

Forskningsmidler 2014

(more…)

CarciNor med i studieforbundet Funkis.

Opplæring er en viktig del av CarciNors aktivitet.

Opplæring og kompetanseheving for pasienter og pårørende er en viktig del av CarciNors virksomhet, dette kommer også klart frem i våre vedtekter. Slik har CarciNor allerede en opplæringsvirksomhet både i vårt likepersonsarbeide og i aktiviteten vi har både i lokallag og hovedforening. Et godt eksempel er landskonferansen hvor vi legger til rette for opplæring gjennom dyktige foredragsholdere både innen NET-kreft og andre aktuelle emner.

Print

Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Funkis skal styrke, utvikle og koordinere voksenopplæringen i funksjonshemmedes og kronisk sykes organisasjoner og fremme kunnskap om funksjonshemming, kronisk sykdom, helse og velferd

Gjennom Funkis vil CarciNor kunne organisere og målrette  vårt arbeid for læring og mestring på en bedre måte.


(more…)

CarciNor forskningspris for 2013

CarciNor deler ut forskningsmidler til forskning innen NET-kreft.
CarciNors forskningspris for 2013 ble delt ut på CarciNors landskonferanse på Lillehammer siste helgen i mars.

For 2013 har CarciNor tildelt kr. 100.000.- til forskning,
fordelt likt på to forskningsprosjekter.

Forskpris 2013 kort

NET-kreft er en sjelden kreftsykdom, og for CarciNor er det viktig å være en pådriver for å øke forskningen på denne kreftformen.

CarciNors forskningsfond har som målsetning å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft.


 

(more…)