Home » NET-kreftomsorg

Category Archives: NET-kreftomsorg

Å jobbe med NET-pasienter: Meizi Zheng

I en ny serie vil NETverket presentere helsepersonell som jobber tett på NET-pasienter. Først ute er Meizi Zheng som er sykepleier og jobber på sengeposten ved seksjon for gastromedisin, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

meizi-zheng

Meizi Zheng har jobbet de fire siste årene ved Rikshospitalet i Oslo. Foto: Privat

Zheng er opptatt av å bli kjent med pasientene sine, for som hun sier, det er da man skaper en best mulig dialog. Denne våren studerer hun ved HiOA i tillegg til at hun jobber 50 % på avdelingen. (more…)

The NET Platform krever tiltak for å bedre kreftomsorgen ved NET-kreft

The NET Platform er en europeisk sammenslutning av leger, forskere, pasientrepresentanter, sykepleier spesialister og bransjer som arbeider for å møte utfordringene til NET-kreft samfunnet. Det er en lang rekke utfordringer når det gjelder håndteringen av sjeldne krefttyper som nevroendokrine svulster (NET).

.

Hvordan bedre kreftomsorgen ved NET?

brussel-16-groupphoto08-11

.

For å drøfte disse utfordringene ved NET-kreft har The NET Platform vært samlet til konferanse i Europaparlamentet, den 10. november, verdens NET-kreft dag, de siste årene. Konferansen har kommet med konkrete politiske anbefalinger for hvordan NET-kreft omsorgen kan forbedres i EU og Europa.

(more…)