Home » Likeperson

Category Archives: Likeperson

Jubileumshilsen fra statsminister Erna Solberg

CarciNor 20 år!

Statsminister Erna Solberg trakk fram likepersoner og det viktige arbeidet disse gjør for kronisk syke i sin nyttårstale 2017.

For pasienter med en kronisk kreftsykdom som få har hørt om, vet vi at likepersonene i CarciNor spiller en viktig rolle. Likepersoner er en viktig ressurs ikke bare for pasientene selv, men også for pårørende og helsepersonell.

I jubileumsnummeret av NETverket, som kom ut i forbindelse med markeringen av 20 års jubileet på Landskonferansen i Bodø i mars 2017, trykket vi en jubileumshilsen fra statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg, Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

(more…)

Å leve med kreft: Reidun Rekkedal

Reidun Rekkedal (71) verken røykte eller drakk, og likevel ble hun kreftsyk. Urettferdig ville mange tenkt. Det var heller ikke et alternativ å blåse i alt da kreften var et faktum. I stedet valgte Reidun å snu på det og se det positive. Nettopp fordi hun ikke hadde røykt eller drukket, så hadde kroppen hennes bedre forutsetninger for å takle sykdommen. Fysisk aktivitet var og er viktig, for som Reidun understreker, man må hjelpe kroppen det man kan selv. Det er snakk om prioritering!

Portrettintervju med Reidun Rekkedal

Det siste året har Reidun vært plaget med fatigue. Men hun vil ikke helt godta at det er det det er. Foto: Mari Sandvold

(more…)

Likepersonkurs i CarciNor

Likepersonsarbeidet i CarciNor er kanskje det viktigste vi driver med i foreningen. At vi som er rammet av NET-kreft kan være til hjelp og støtte for andre som er kommet i samme situasjon er helt grunnleggende for vår aktivitet.

Å være likeperson, noe for deg?

Er du pasient eller pårørende og kommet videre i forhold til egen helsesituasjon? Kan du tenke deg å hjelpe andre som er kommet i samme situasjon?

CarciNor arrangerer likepersonkurs

CarciNor arrangerer likepersonskurs for nye og eksisterende likepersoner i oktober.
Hotell Victoria, Stavanger, 7-9 oktober 2016.
Vi oppfordrer alle interesserte til å melde seg på kurs.

likepers stav

Ingen kommer gjennom en kreftdiagnose uten å bli sterkt berørt av dette. Personer og pårørende som får en kreftdiagnose får et stort sjokk, og for mange kan dette bli en livskrise som snur hele livet på hodet. Alle som blir rammet av kreft har behov for å kunne snakke med noen. Den første tiden er spesielt krevende med, mange ubesvarte spørsmål, og en stor grad av utrygghet. Man er redd, usikker på fremtiden, og det er et stort behov for å få vite mer om situasjonen du er kommet i, og hva som skjer.

Det er umåtelig godt å kunne treffe andre i samme situasjon når man lever med en sjelden sykdom.

(more…)

Ny kontakttelefon i CarciNor

CarciNor har egen kontakttelefon som er en del av likepersontelefontjenesten.

CarciNor har kontakttelefon

For deg som ønsker å snakke med en likeperson.

Åpningstid i kontortiden, hverdager 09.00 – 15.00.
Kontakttelefonen er et landsdekkende tilbud for de som ønsker å snakke med en likeperson. Dette er et tilbud som er åpent for alle som har behov for å snakke med en likeperson.

Man kan fremdeles ta kontakt med våre likepersoner slik som man måtte ønske. Det er en egen oversikt over likepersonene i CarciNor på våre hjemmesider http://www.carcinor.no/index.php/likemenn/likemenn-i-carcinor

(more…)