Home » Kurs

Category Archives: Kurs

CarciNor med i studieforbundet Funkis.

Opplæring er en viktig del av CarciNors aktivitet.

Opplæring og kompetanseheving for pasienter og pårørende er en viktig del av CarciNors virksomhet, dette kommer også klart frem i våre vedtekter. Slik har CarciNor allerede en opplæringsvirksomhet både i vårt likepersonsarbeide og i aktiviteten vi har både i lokallag og hovedforening. Et godt eksempel er landskonferansen hvor vi legger til rette for opplæring gjennom dyktige foredragsholdere både innen NET-kreft og andre aktuelle emner.

Print

Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Funkis skal styrke, utvikle og koordinere voksenopplæringen i funksjonshemmedes og kronisk sykes organisasjoner og fremme kunnskap om funksjonshemming, kronisk sykdom, helse og velferd

Gjennom Funkis vil CarciNor kunne organisere og målrette  vårt arbeid for læring og mestring på en bedre måte.


(more…)