Home » Kreftbehandling

Category Archives: Kreftbehandling

MD, PhD Sven-Petter Haugvik talking about PNENs at CarciNor Annual Conference

MD, PhD Sven-Petter Haugvik gave a lecture at CarciNor Annual Conference in March, about pancreatic NET Cancer. Steve Jobs (1955-2011), co-founder of Apple Inc, was perhaps the most famous PNET patient. But most people think of his cancer as pancreatic and not pancreatic neuroendocrine cancer! Other “celebrities” has been more open about their diagnoses. Rock legend Wilko Johnson (also known from the TV-series Game of Thrones) was diagnosed in 2012. He talks about how surviving “terminal” cancer changed his life for the better. Dag Kittlaus, creator of speech recognition company Siri (which he sold to Apple in 2010), was also diagnosed with pancreatic neuroendocrine cancer in 2016.

Dr. Sven-Petter Haugvik

Dr. Sven-Petter Haugvik

Haugvik is a former research associate at Oslo University Hospital, and was awarded research funds from CarciNor’s Research Fund in 2011. He is currently working as a surgeon at Vestre Viken Hospital Trust. (more…)

NET-kreft dagen 2017

Den internasjonale dagen for opplysning om NET-kreft

«Worldwide NET Cancer Awareness Day» eller NET-kreft dagen, er den internasjonale dagen for opplysning om nevroendokrin kreft, og blir markert den 10. november hvert år. Dagen blir arrangert for å skape økt oppmerksomhet om denne sjeldne kreftsykdommen.

Atle Grønmyr og Mette Jackson delte ut kaffe, boller og brosjyrer på Rikshospitalet i Oslo. Foto: Mari Sandvold

Atle Grønmyr, Aktiv med NET-ambassadør, og Mette Jackson, styremedlem i CarciNor Øst, delte ut kaffe, boller og brosjyrer på Rikshospitalet i Oslo. Foto: Mari Sandvold

(more…)

Fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen

Det er ikke lenge siden det var utenkelig at mennesker med en kreftsykdom i det hele tatt skulle tenke på å bedrive fysisk aktivitet. Rådet fra legene var å hvile og ta det med ro. I dag viser imidlertid ny forskning at fysisk aktivitet både under og etter behandling har stor effekt, og målet er at nettopp fysisk aktivitet skal innlemmes som en del av standardbehandlingen av kreftpasienter. Da vil Grete Waitz sitt utsagn være mer riktig enn hun kanskje ante: ”Hadde fysisk aktivitet eksistert i pilleform, ville det vært den mest foreskrevne medisin i hele den vestlige verden.”

Fysisk aktivitet på resept i kreftbehandling

(more…)

Eldre og kreftbehandling

Vil eldre pasienter som går inn i kreftbehandling med dårlig helsetilstand tåle behandlingen like godt som mer robuste eldre pasienter? Og hva kan tilrettelegges bedre for de skrøpelige før operasjon?

Ny metode kan få flere eldre til å tåle kreftbehandling

Mange eldre får kreft, men det finnes lite kunnskap og lite forskning om hvordan de tåler kreftbehandlingen. I gruppen «eldre» er variasjonene også veldig store.

Ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, ønsker de å finne ut mer om sammenhengen mellom helsetilstand og overlevelse/komplikasjoner hos eldre pasienter.

Doktorgradsstipendiat Nina Ommundsen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål Foto: Hege Fantoft Andreassen, Kreftforeningen

Doktorgradsstipendiat Nina Ommundsen ved OUS Foto: Hege Fantoft Andreassen, Kreftforeningen

 

(more…)

Tannhelse etter kreftbehandling

Mange pasienter sliter med dårlig tannstatus etter kreftbehandling.

Kreftbehandling og tannhelse

Talevansker, svelgevansker, tannråte og ubehagelig smak i munnen er bare noen av konsekvensene pasienter kan få etter en tøff kreftbehandling, og mange opplever å få livskvaliteten sin betraktelig nedsatt. Alvorlighetsgraden av bivirkninger i munnhulen varierer med type kreftbehandling og hvor kraftig denne er.

VJSimonsen_bilde KFved Vibeke Jensen Simonsen, spesialsykepleier og rådgiver i Kreftforeningen

(more…)

Erfaringer med NEC, aggressiv nevroendokrin kreft

Roxanne blogger om NEC 1)

Roxanne 1

I går ringte jeg Oslo Universitetssykehus i et fåfengt håp om å få snakke med en eller annen kreftlege med erfaring fra nevroendokrin kreft. Min kreftlege på Sørlandet Sykehus har ingen bakgrunn innen NET-kreft, og jeg ba henne i sommer om å henvise meg til Oslo for at jeg skulle få snakke med noen der om situasjonen min.

Etter 10+ telefoner var jeg selvfølgelig ikke kommet en millimeter lenger, annet enn å få vite at henvisningen var blitt avvist i Oslo pga en misforståelse. De trodde tydeligvis at jeg ønsket en vurdering av hvorvidt det var riktig å behandle meg med cellegift, noe jeg overhodet ikke har stilt spørsmålstegn ved. Så det eneste de gjorde var å skrive et svar om at jeg ville fått samme behandling hvis jeg hadde sognet til Oslo Universitetssykehus.

 

Haukeland

Forrige gang jeg var hos kreftlegen ba jeg henne heldigvis om å i stedet henvise meg til Haukeland, fordi jeg fant ut da jeg var på Montebellosenteret at det er i Bergen de har den beste kompetansen innen aggressiv NET-kreft. I Oslo har de langsomt voksende NET-krefttypene som hovedfokus, og min krefttype er jo definitivt av den svært aggressive typen. Så da jeg ikke kom noe lenger med telefonhenvendelsene til Oslo, ringte jeg til sist til Haukeland. Den mest anerkjente NET-kreftlegen der, som også driver med forskning innen feltet, heter Halfdan Sørbye. Men han var hjemme pga sykdom i går, selvfølgelig. Og ingen andre kreftleger hadde anledning til å svare på spørsmålene mine. Ingen kreftsykepleiere heller, forøvrig.  Sukk.

Men i dag, idet jeg var ute og gikk med hundene, ringte telefonen.
Og det var ingen ringere enn nettopp Halfdan Sørbye i egen høye person! Utrolig!

I løpet av de neste 10 minuttene fikk jeg vite mer om min type NET-kreft enn all info jeg har fått av de to kreftlegene jeg hittil har truffet.

 

(more…)

NET-kreft, diagnostisering med Gallium

NET-kreft, diagnostisering med PET og Gallium (68Ga DOTATOC)

I de siste årene er det kommet til flere nye verktøy for diagnostisering som er spesielt lovende og viktige for NET-kreftpasienter. Nukleærmedisinsk diagnostisering med PET og   68Ga DOTATOC  har potensiale til å gi en ny dimensjon til kreftbehandling av NET-kreftpasienter i Norge. Dette er et verktøy som vil føre til grunnleggende endringer i diagnostisering og behandling for disse pasientene.

PETOver 90 % av alle nevroendokrine tumorer kan påvises.


(more…)