Home » Kreftbehandling

Category Archives: Kreftbehandling

Fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen

Det er ikke lenge siden det var utenkelig at mennesker med en kreftsykdom i det hele tatt skulle tenke på å bedrive fysisk aktivitet. Rådet fra legene var å hvile og ta det med ro. I dag viser imidlertid ny forskning at fysisk aktivitet både under og etter behandling har stor effekt, og målet er at nettopp fysisk aktivitet skal innlemmes som en del av standardbehandlingen av kreftpasienter. Da vil Grete Waitz sitt utsagn være mer riktig enn hun kanskje ante: ”Hadde fysisk aktivitet eksistert i pilleform, ville det vært den mest foreskrevne medisin i hele den vestlige verden.”

Fysisk aktivitet på resept i kreftbehandling

(more…)

Eldre og kreftbehandling

Vil eldre pasienter som går inn i kreftbehandling med dårlig helsetilstand tåle behandlingen like godt som mer robuste eldre pasienter? Og hva kan tilrettelegges bedre for de skrøpelige før operasjon?

Ny metode kan få flere eldre til å tåle kreftbehandling

Mange eldre får kreft, men det finnes lite kunnskap og lite forskning om hvordan de tåler kreftbehandlingen. I gruppen «eldre» er variasjonene også veldig store.

Ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, ønsker de å finne ut mer om sammenhengen mellom helsetilstand og overlevelse/komplikasjoner hos eldre pasienter.

Doktorgradsstipendiat Nina Ommundsen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål Foto: Hege Fantoft Andreassen, Kreftforeningen

Doktorgradsstipendiat Nina Ommundsen ved OUS Foto: Hege Fantoft Andreassen, Kreftforeningen

 

(more…)

Tannhelse etter kreftbehandling

Mange pasienter sliter med dårlig tannstatus etter kreftbehandling.

Kreftbehandling og tannhelse

Talevansker, svelgevansker, tannråte og ubehagelig smak i munnen er bare noen av konsekvensene pasienter kan få etter en tøff kreftbehandling, og mange opplever å få livskvaliteten sin betraktelig nedsatt. Alvorlighetsgraden av bivirkninger i munnhulen varierer med type kreftbehandling og hvor kraftig denne er.

VJSimonsen_bilde KFved Vibeke Jensen Simonsen, spesialsykepleier og rådgiver i Kreftforeningen

(more…)

Erfaringer med NEC, aggressiv nevroendokrin kreft

Roxanne blogger om NEC 1)

Roxanne 1

I går ringte jeg Oslo Universitetssykehus i et fåfengt håp om å få snakke med en eller annen kreftlege med erfaring fra nevroendokrin kreft. Min kreftlege på Sørlandet Sykehus har ingen bakgrunn innen NET-kreft, og jeg ba henne i sommer om å henvise meg til Oslo for at jeg skulle få snakke med noen der om situasjonen min.

Etter 10+ telefoner var jeg selvfølgelig ikke kommet en millimeter lenger, annet enn å få vite at henvisningen var blitt avvist i Oslo pga en misforståelse. De trodde tydeligvis at jeg ønsket en vurdering av hvorvidt det var riktig å behandle meg med cellegift, noe jeg overhodet ikke har stilt spørsmålstegn ved. Så det eneste de gjorde var å skrive et svar om at jeg ville fått samme behandling hvis jeg hadde sognet til Oslo Universitetssykehus.

 

Haukeland

Forrige gang jeg var hos kreftlegen ba jeg henne heldigvis om å i stedet henvise meg til Haukeland, fordi jeg fant ut da jeg var på Montebellosenteret at det er i Bergen de har den beste kompetansen innen aggressiv NET-kreft. I Oslo har de langsomt voksende NET-krefttypene som hovedfokus, og min krefttype er jo definitivt av den svært aggressive typen. Så da jeg ikke kom noe lenger med telefonhenvendelsene til Oslo, ringte jeg til sist til Haukeland. Den mest anerkjente NET-kreftlegen der, som også driver med forskning innen feltet, heter Halfdan Sørbye. Men han var hjemme pga sykdom i går, selvfølgelig. Og ingen andre kreftleger hadde anledning til å svare på spørsmålene mine. Ingen kreftsykepleiere heller, forøvrig.  Sukk.

Men i dag, idet jeg var ute og gikk med hundene, ringte telefonen.
Og det var ingen ringere enn nettopp Halfdan Sørbye i egen høye person! Utrolig!

I løpet av de neste 10 minuttene fikk jeg vite mer om min type NET-kreft enn all info jeg har fått av de to kreftlegene jeg hittil har truffet.

 

(more…)

NET-kreft, diagnostisering med Gallium

NET-kreft, diagnostisering med PET og Gallium (68Ga DOTATOC)

I de siste årene er det kommet til flere nye verktøy for diagnostisering som er spesielt lovende og viktige for NET-kreftpasienter. Nukleærmedisinsk diagnostisering med PET og   68Ga DOTATOC  har potensiale til å gi en ny dimensjon til kreftbehandling av NET-kreftpasienter i Norge. Dette er et verktøy som vil føre til grunnleggende endringer i diagnostisering og behandling for disse pasientene.

PETOver 90 % av alle nevroendokrine tumorer kan påvises.


(more…)

Mona har MEN1
– (Multiple Endokrin Neoplasi type1)

MEN 1 er en meget sjelden, arvelig NET-kreft variant.

I snitt diagnostiseres bare fire personer med MEN1 hvert år i Norge. Til alt hell for Mona, som er bosatt i Bergen, har Haukeland Universitetssykehus (HUS) et av de mest kompetente MEN1-miljøer i Europa i tillegg til Rikshospitalet i Oslo. Hun skulle likevel gjennom mange behandlinger og kirurgiske inngrep før hun fikk sin diagnose.

Mona KF

Mona Fevang forteller om sitt engasjement for Krafttak mot kreft, på Kreftforeningens hovedstyresamling.

Ubestemmelige, tilbakevendende smerter i magen, halsbrann og uopplagthet.

Det hele begynte tidlig i 2009 da ble Mona gradvis syk med ubestemmelige, tilbakevendende smerter i magen, halsbrann og uopplagthet. Verken Mona eller legene skjønte hva det var som tappet henne for krefter. Mona selv lurte på om det kanskje var overgangalderen. Utover våren 2009 ble hun slappere. Immunforsvaret
ble svakere og hun fikk bronkitt som det tok lang tid å kurere. I tillegg var hun konstant tørst og slapp, men alle blodprøver, blodtrykket og senkningen var normal.


(more…)

Å leve åpent med kreft

Ole Morten Stagrum (49) ser så frisk ut da vi møttes i strålende vårsol i Tromsø. Det sier alle som kjenner han også. Han ser ikke syk ut. Og han liker å være ute i sjarken sin om sommeren, dra på fisketurer og bruke den ville vakre naturen på Kvaløya like vest for Tromsø.

Ole Morten

De 15 siste månedene har Ole Morten Stagrum hatt fire store operasjoner i mageregionen, og han venter på resultatene etter siste undersøkelse. Kanskje blir det en femte operasjon. Men først skal han gifte seg med Line. Dagen er fredag den 13. Det er Lines fødselsdag og de har vært sammen i 15 år. Så denne mannen har ikke tenkt å legge inn årene selv om han lever med en kronisk kreftdiagnose.

Det kom så brått på

Sykdommen meldte seg over natta i januar 2011. Han kom raskt til operasjon. Kreftsvulsten lå i overgangen mellom tykk- og tynntarmen og han fikk fjernet noe av begge deler. Så fikk han to dager hjemme og ble akutt dårligere, CRP steg raskt til rundt 500. Sammenføyningen mellom tynn- og tykktarmen var sprukket! Situasjonen var alvorlig, men kom under kontroll på UNN (Universitetssykehuset i Nord- Norge). Han fikk utlagt tarm, gikk ned 15 kilo på en uke og en mental rystelse. Men han hadde nok ikke vært så frisk som han hadde trodd. I 1999 hadde han vært til røntgen for noen ryggproblemer. Da disse bildene ble tatt fram igjen kunne legene se en flekk som da ikke var blitt kommentert. Den hadde ikke vokst siden, men hadde skapt en forgrening til tarmen og skapte akutte problemer.

Å leve åpent med kreft (more…)