Home » Krafttak mot kreft

Category Archives: Krafttak mot kreft

Mona har MEN1
– (Multiple Endokrin Neoplasi type1)

MEN 1 er en meget sjelden, arvelig NET-kreft variant.

I snitt diagnostiseres bare fire personer med MEN1 hvert år i Norge. Til alt hell for Mona, som er bosatt i Bergen, har Haukeland Universitetssykehus (HUS) et av de mest kompetente MEN1-miljøer i Europa i tillegg til Rikshospitalet i Oslo. Hun skulle likevel gjennom mange behandlinger og kirurgiske inngrep før hun fikk sin diagnose.

Mona KF

Mona Fevang forteller om sitt engasjement for Krafttak mot kreft, på Kreftforeningens hovedstyresamling.

Ubestemmelige, tilbakevendende smerter i magen, halsbrann og uopplagthet.

Det hele begynte tidlig i 2009 da ble Mona gradvis syk med ubestemmelige, tilbakevendende smerter i magen, halsbrann og uopplagthet. Verken Mona eller legene skjønte hva det var som tappet henne for krefter. Mona selv lurte på om det kanskje var overgangalderen. Utover våren 2009 ble hun slappere. Immunforsvaret
ble svakere og hun fikk bronkitt som det tok lang tid å kurere. I tillegg var hun konstant tørst og slapp, men alle blodprøver, blodtrykket og senkningen var normal.


(more…)