Home » individualisert behandling

Category Archives: individualisert behandling

Fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen

Det er ikke lenge siden det var utenkelig at mennesker med en kreftsykdom i det hele tatt skulle tenke på å bedrive fysisk aktivitet. Rådet fra legene var å hvile og ta det med ro. I dag viser imidlertid ny forskning at fysisk aktivitet både under og etter behandling har stor effekt, og målet er at nettopp fysisk aktivitet skal innlemmes som en del av standardbehandlingen av kreftpasienter. Da vil Grete Waitz sitt utsagn være mer riktig enn hun kanskje ante: ”Hadde fysisk aktivitet eksistert i pilleform, ville det vært den mest foreskrevne medisin i hele den vestlige verden.”

Fysisk aktivitet på resept i kreftbehandling

(more…)

Eldre og kreftbehandling

Vil eldre pasienter som går inn i kreftbehandling med dårlig helsetilstand tåle behandlingen like godt som mer robuste eldre pasienter? Og hva kan tilrettelegges bedre for de skrøpelige før operasjon?

Ny metode kan få flere eldre til å tåle kreftbehandling

Mange eldre får kreft, men det finnes lite kunnskap og lite forskning om hvordan de tåler kreftbehandlingen. I gruppen «eldre» er variasjonene også veldig store.

Ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, ønsker de å finne ut mer om sammenhengen mellom helsetilstand og overlevelse/komplikasjoner hos eldre pasienter.

Doktorgradsstipendiat Nina Ommundsen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål Foto: Hege Fantoft Andreassen, Kreftforeningen

Doktorgradsstipendiat Nina Ommundsen ved OUS Foto: Hege Fantoft Andreassen, Kreftforeningen

 

(more…)