Home » INCA

Category Archives: INCA

Ny stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreft.

For første gang gjennomføres ”Global NET Pasient Survey”, en stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreftpasienters (nevroendokrin/carcinoid) erfaringer og livskvalitet. En global studie på tvers av landegrenser og kontinent.

Global survey heart

Det er den Internasjonale nevroendokrine kreft alliansen (INCA) som sammen med pasientorganisasjoner over hele verden som gjennomfører undersøkelsen. Gjennom studien vil man dokumentere NET-kreft pasientenes erfaringer for å øke kunnskap og bevissthet om NET-kreft.
Deltakere i studien er NET-kreft pasienter over hele verden. Studien er oversatt til en rekke språk, også norsk. Studien gjøres på nettet og tar ca. 25 min.
http://net.survey-source.com/ 

Det er viktig at også vi i Norge bidrar i undersøkelsen og deler våre erfaringer om diagnose og behandling.

(more…)

International Neuroendocrine Cancer Alliance

INCA logo

Den internasjonale paraplyorganisasjonen for alle NET-kreftpasienter.

Vi har en visjon om en verden der alle nevroendokrine kreftpasienter får en riktig diagnose, den beste omsorg og den ultimate behandling.

INCA (tidligere kjent som Worldwide NET Cancer Awareness Day Alliance) ble etablert i 2010 i Berlin, Tyskland. Alliansens medlemmer er NET-kreft pasientgrupper og interesseorganisasjoner fra Asia, Australia, Europa og Nord-Amerika. Hovedmålet for alliansen er å øke bevisstheten om nevroendokrin kreft i helsevesenet, samfunnet og blant folk flest.

“Det er engasjementet for å endre ting til det bedre for nevroendokrine kreftpasienter som driver oss fremover, og å forene pasientforeninger og talsmenn for NET-kreftpasienter fra hele verden i dette arbeidet ” sier Grace Goldstein, president for INCA og daglig leder for Carcinoid Cancer Foundation i New York, USA.

                                                                                                                                                          

(more…)