Home » geriatri

Category Archives: geriatri

Eldre og kreftbehandling

Vil eldre pasienter som går inn i kreftbehandling med dårlig helsetilstand tåle behandlingen like godt som mer robuste eldre pasienter? Og hva kan tilrettelegges bedre for de skrøpelige før operasjon?

Ny metode kan få flere eldre til å tåle kreftbehandling

Mange eldre får kreft, men det finnes lite kunnskap og lite forskning om hvordan de tåler kreftbehandlingen. I gruppen «eldre» er variasjonene også veldig store.

Ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, ønsker de å finne ut mer om sammenhengen mellom helsetilstand og overlevelse/komplikasjoner hos eldre pasienter.

Doktorgradsstipendiat Nina Ommundsen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål Foto: Hege Fantoft Andreassen, Kreftforeningen

Doktorgradsstipendiat Nina Ommundsen ved OUS Foto: Hege Fantoft Andreassen, Kreftforeningen

 

(more…)