Home » Forskning på NET-kreft

Category Archives: Forskning på NET-kreft

Rekruttering til forskningsprosjekt

Vi rekrutterer pasienter og pårørende til deltakelse i forskningsprosjekt

“Pasienters erfaringer med å leve med nevroendokrin tynntarmskreft”

 

 

(more…)

NET-kreft dagen 2017

Den internasjonale dagen for opplysning om NET-kreft

«Worldwide NET Cancer Awareness Day» eller NET-kreft dagen, er den internasjonale dagen for opplysning om nevroendokrin kreft, og blir markert den 10. november hvert år. Dagen blir arrangert for å skape økt oppmerksomhet om denne sjeldne kreftsykdommen.

Atle Grønmyr og Mette Jackson delte ut kaffe, boller og brosjyrer på Rikshospitalet i Oslo. Foto: Mari Sandvold

Atle Grønmyr, Aktiv med NET-ambassadør, og Mette Jackson, styremedlem i CarciNor Øst, delte ut kaffe, boller og brosjyrer på Rikshospitalet i Oslo. Foto: Mari Sandvold

(more…)

Jubileumshilsen fra statsminister Erna Solberg

CarciNor 20 år!

Statsminister Erna Solberg trakk fram likepersoner og det viktige arbeidet disse gjør for kronisk syke i sin nyttårstale 2017.

For pasienter med en kronisk kreftsykdom som få har hørt om, vet vi at likepersonene i CarciNor spiller en viktig rolle. Likepersoner er en viktig ressurs ikke bare for pasientene selv, men også for pårørende og helsepersonell.

I jubileumsnummeret av NETverket, som kom ut i forbindelse med markeringen av 20 års jubileet på Landskonferansen i Bodø i mars 2017, trykket vi en jubileumshilsen fra statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg, Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

(more…)

Forskningsmidler fra CarciNor

CarciNor søker nye forskningsprosjekter

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft, nevroendokrin kreft, carcinoid. CarciNors forskningsfond har som målsetting å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til sjelden kreftsykdom, NET-kreft. CarciNor ønsker å være med å sikre at vi finner bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft.

 

(more…)

Forskningspris 2016, Gen-forandringer i kreftsvulster

CarciNor deler ut forskningsmidler til forskning innen NET-kreft, nevroendokrin kreft.
CarciNors forskningspris for 2016 ble delt likt mellom dr.med. Jon Arne Søreide SUS, og forskningsprosjektet Gen-forandringer i kreftsvulster hos pasienter med gastroenteropankreatiske nevroendokrine carcinomer (GEP-NEC).

CarciNors forskningspris for 2016
“Gen-forandringer i kreftsvulster hos pasienter med gastroenteropankreatiske nevroendokrine carcinomer (GEP-NEC)”

Forskningsprisen er på kr. 100.000.-

 

Seniorforsker P. Andresen og Overlege dr.med G. Hjortland.

.

Dette er et  pågående forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus, OUS for gastrointestinale nevroendokrine karsinomer, såkalte GEP-NEC.

NET-kreft er en sjelden kreftsykdom, og for CarciNor er det viktig å være en pådriver for å øke forskningen på denne kreftformen. CarciNors forskningsfond har som målsetning å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft.

 

(more…)

Forskning på NET-kreft nytter

I en artikkel i personalavisen “Ronden” fra Akademiska sjukhuset forteller professor Kjell Øberg om forskning innen nevroendokrine tumorer og NET-kreft.
Artikkelen er skrevet av Ingela Wiman, og er gjengitt etter avtale, les mer her …..

 

Lengre overlevelse takket være forskning

kjell_oberg-akademiska

– “För 40 år sedan, innan utvecklingen av behandlingar startade på Akademiska, dog patienter med neuroendokrina tumörer inom två år efter att de fått diagnosen.
– I dag kan de leva ett tämligen gott liv i 18–20 år med sin sjukdom. Vi har vänt en dödlig sjukdom till att bli en som patienterna kan kontrollera under en relativt lång tid. Det är jag mest stolt över, säger Kjell Öberg.

(more…)

CarciNors forskningspris for 2016

CarciNor deler ut forskningsmidler til forskning innen NET-kreft, nevroenedokrin kreft.
CarciNors forskningspris for 2016 ble delt ut på NET-kreft dagen 10. november.

Professor dr.med. Jon Arne Søreide
tildelt CarciNors forskningspris for 2016

Forskningsprisen for 2016 er på kr. 100.000.-

soreide-sus

Overlege og professor dr.med. Jon Arne Søreide, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Stavanger Universitetssjukehus. Bilde: Svein Lunde, Helse Stavanger.

 

NET-kreft er en sjelden kreftsykdom, og for CarciNor er det viktig å være en pådriver for å øke forskningen på denne kreftformen. CarciNors forskningsfond har som målsetning å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft.

(more…)