om CarciNor

CarciNor arbeider for pasienter og pårørende til de som er rammet av NET-kreft.

NET- kreft eller nevroendokrin kreft er en sjelden kreftform som rammer relativt få personer hvert år. NET-kreft er en stor gruppe kreftsykdommer med en rekke underdiagnoser. De fleste av disse kreftsykdommene utvikler seg som oftest sakte, med det resultat at de aller fleste av pasientene har utviklet en kronisk kreftsykdom når sykdommen blir konstatert.

Leveutsiktene for disse pasientene er generelt gode, og prognosen er langt bedre enn for mange andre kreftsykdommer. Så selv om dette er en sjelden kreftsykdom, er det mange som lever med sykdommen.

CarciNor er en landsdekkende forening for personer som er rammet av denne sjeldne kreftsykdommen, og alle som er interessert i deres sak.

En kreftsykdom rammer langt flere enn bare den som har fått kreft. Det å leve med NET-kreft, med alt det innebærer, kan bety helt nye utordringer i hverdagen. Pårørende/nærstående er viktige støttespillere for den kreftsyke og de blir også selv sterkt berørt.

Det er viktig at både pasienter og nærstående har noen som taler deres sak, og som kan tilby støtte, informasjon og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

CarciNor har egne likepersoner og selvhjelpsgrupper for å kunne gi informasjon og støtte. Dette kan bidra til bedre livskvalitet og mestring. En likeperson i CarciNor er en person, som på bakgrunn av egen erfaring med kreftsykdom, kan være til hjelp for andre i samme situasjon. En likeperson i CarciNor har avgitt taushetsløfte.   Les mer …….

CarciNor er tilsluttet Kreftforeningen

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s