CarciNors Forskningspris 2019

For 2019 ble CarciNors forskningspris tildelt to prosjekter, et ved Kreftavdelingen, Haukeland universitetssjukehus og et ved Senter for nevroendokrine svulster, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, begge for opprettelse av register for NET-kreft.

CarciNors Forskningspris
CarciNors Forskningspris, illustrasjon på diplom ved Svenn A. Hansen.

Gode helseregistere er viktige for forskningen. Helsedata er ikke bare nyttig for hver enkelt av oss som privatpersoner, men god tilgang på helsedata er viktig for å sikre mer effektiv behandling, og for å bedre kunne identifisere de riktige pasientene til kliniske studier.

CarciNors forskningspris 2019 for forskning på nevroendokrin kreft er tildelt to prosjekter:

Lokallagsleder Mona Fevang og kreftsykepleier Liv Sylvi Meyer (HUS). Foto: CarciNor Vest.
Lokallagsleder Mona Fevang og kreftsykepleier Liv Sylvi Meyer (HUS). Foto: CarciNor Vest.
  • Kreftavdelingen ved Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssjukehus, for prosjektet Opprettelse av biobank for pasienter med nevroendokrin kreft som behandles med PRRT”: 30.000 ,- NOK
    • Noen av spørsmålene de ønsker å få svar på er: Hvilke pasienter får respons av PRRT? Hvilke pasienter har langvarig kontra kortvarig effekt av PRRT?
  • Senter for nevroendokrine svulster ved Espen Thiis-Evensen, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus, for prosjektet Opprettelse av register for pasienter med nevroendokrine svulster”: 112.500,- NOK
    • At nevroendokrine svulster er en sjelden kreftform gjør at det er vanskelig å samle kunnskap som kan nyttiggjøres i behandlingen av disse pasientene. Det finnes dessverre ikke egne ICD diagnosekoder som gjør at det er mulig å identifisere disse pasientene via diagnoseregistere. For å kunne systematisk studere denne kreftformen trenger vi først og fremst en oversikt over disse pasientene!

I Bergen markerte de NET-kreft dagen onsdag 6. november. Nestleder i hovedstyret og lokallagsleder Mona Fevang overrakte diplom og blomster til kreftsykepleier Liv Sylvi Meyer, som kom for å fortelle om PRRT-behandlingen på HUS. Meyer mottok prisen på vegne av prof. dr.med. Sørbye, Kreftavdelingen, Haukeland universitetssjukehus, HUS.

Jon Sponheim mottar CarciNors Forskningspris 2019 på vegne av Senter for nevroendokrine svulster, Rikshospitalet. Foto: Mari Sandvold.
Jon Sponheim mottar CarciNors Forskningspris 2019 på vegne av Senter for nevroendokrine svulster, Rikshospitalet. Foto: Mari Sandvold.

I Oslo markerte de NET-kreft dagen fredag 8. november. Overlege PhD Jon Sponheim kom for å fortelle om PRRT-behandlingen som i disse dager starter opp på Rikshospitalet. Sponheim mottok prisen på vegne av dr. Espen Thiis-Evensen, spesialist i fordøyelsessykdommer, overlege og leder av Senter for nevroendokrine svulster, Rikshospitalet, OUS.

CarciNor er en aktiv bidragsyter til forskning innen NET-kreft. Målsetningen vår er å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft. Slik kan vi som pasientforening, i samarbeid med fagmiljøet, være med på å sikre at vi finner fram til bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft. Tusen takk til små og store bidrag til vårt forskningsfond!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s