NETverket – CarciNors medlemsblad nr.4 2018

Møt Cilje i CarciNors medlemsblad – Reddet liv skal også leves!

Som kreftoverlever er selvfølgelig Cilje takknemlig for å være i live. Men hun skulle ønske at det var mere fokus på livet man skal leve!

Tekst og foto: Mari Sandvold

– “Som kreftoverlever er selvfølgelig Cilje takknemlig for å være i live. Men hun skulle ønske at det var mere fokus på livet man skal leve! Spesielt med en diagnose som livmorhalskreft, som er så tett knyttet til seksualitet, blir det mange tabuer. Cilje er opptatt av at det må bli bedre informasjon om bivirkninger som gynekologiske plager etter kreftbehandling. Tørre slimhinner gjelder ikke bare fra halsen og opp! 

 

Aktuelle saker innen NET-kreft

I CarciNors anerkjente medlemsblad NETverket tar vi opp aktuelle saker innen nevroendokrin (NET) kreft, for alle som er engasjert i sjelden kreftsykdom.

Fra NETverket 4 2018.

Kirurgi er den eneste behandlingsformen som kan kurere NET-kreft. Kirurgi kan være aktuelt flere ganger i behandlingsforløpet.

Kirurgisk behandling av nevroendokrine svulster.

Oddvar Sandvik, PhD, seksjonsoverlege, SUS:
Tekst: Mari Sandvold

Kirurgi er den eneste behandlingsformen som kan kurere NET-kreft. Kirurgi kan være aktuelt flere ganger i behandlingsforløpet, og kan også være i kombinasjon med andre behandlingsformer. 

Sandvik startet med en liten innføring i stammespråket til legene. Medisin har som alle andre fag sin egen terminologi, som det kan være vanskelig for ikke-fagpersoner å forstå. Da kan det være en fordel å kjenne igjen noen begreper, som primærtumor, differensieringsgrad og metastaser, for å nevne noen. Men selv om det er helsepersonell sin oppgave å formidle informasjon til pasientene og de pårørende på en forståelig måte, kan det fort bli mange TBF’er, eller trebokstavforkortelser, og da er det viktig å stoppe opp og spørre! 

NET-pasienter er en uensartet gruppe både når det gjelder alder, kjønn, eventuelt andre sykdommer de har, og ikke minst hvilket organ svulsten kommer fra og hvor langsomt eller raskt sykdommen utvikler seg. 

Les mer i NETverket 4 2018 her ….

 

.

NETverket

Medlemsbladet tilsendes fritt til alle foreningens medlemmer 4 ganger per år. Bladet fordeles også til institusjoner og til våre samarbeidspartnere.

Her finner du informasjon og artikler om NET-kreft og om personene som er engasjert for denne sjeldne sykdommen. Informasjon som hjelper deg å mestre sykdommen, pasienthistorier, forskningen, CarciNors aktiviteter og mye mer. Les mer i medlemsbladet her ….

På vår hjemmeside finner du tidligere utgaver av NETverket, les mer her ….

 

CarciNor har tidligere utgaver av NETverket på vår hjemmeside.

 

 

Blogg innlegg fra CarciNor
Tore Åsbu


Har du lest disse?

Å leve med kreft.
Tone Simonsen (65) spøker med at hun har fått sin dose med sykdommer.
MD, PhD Sven-Petter Haugvik
gave a lecture at CarciNor Annual Conference in March, about pancreatic NET Cancer.
Deler sine krefterfaringer.
Da Petter fikk beskjed om at han hadde kreft i bukspyttkjertelen med spredning til lever…

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s