CarciNor søker nye Forskningsprosjekter

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft, nevroendokrin kreft, carcinoid.

CarciNors forskningsfond har som målsetting å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til sjelden kreftsykdom, NET-kreft. CarciNor ønsker å være med å sikre at vi finner bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft.

CarciNors forskningsfond har som målsetting å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til sjelden kreftsykdom, NET-kreft.

 

Det deles årlig ut midler til relevante prosjekter. Målsettingen for CarciNors forskningsfond er å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft.

For 2017 har CarciNor tildelt midler til to prosjekter: CarciNors forskningspris kr. 100.000,- til lege i spesialisering Anne Helene Ask Lilleaas. (Dr. Ignjatovic, mottok prisen på vegne av dr. Lilleaas)

CarciNors forskningspris er på 100.000 kroner, og deles ut i forbindelse med markeringen av NET-kreft dagen 10. November.

For 2017 har CarciNor tildelt midler til to prosjekter: CarciNors forskningspris kr. 100.000,- til lege i spesialisering Anne Helene Ask Lilleaas. Det er også tildelt forskningsmidler med en ramme på 40.000,- til førsteamanuensis Trude Haugland.

 

Søk om forskningsmidler fra CarciNor

CarciNor er en aktiv bidragsyter til forskning innen NET-kreft.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om søknad og tildeling av midler fra CarciNors forskningsfond.
Les mer her https://carcinor.files.wordpress.com/Forskning

Målsettingen for CarciNors forskningsfond er å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft.

.

Takket være små og store bidrag til vårt forskningsfond kan CarciNor bidra til forskning på NET-kreft.

.

Les mer om våre forskningsprosjekter.

Se www.carcinor.no for mer informasjon,
eller les mer i vår brosjyre her …..

 

Professor dr.med. Jon Arne Søreide
tildelt CarciNors forskningspris for 2016.
Les mer her https://carcinor.blog/2016/12/05/carcinors-forsknin

Professor dr.med. Jon Arne Søreide er tildelt CarciNors forskningspris for 2016.

Les mer om våre forskningsprosjekt, se www.carcinor.no for mer informasjon.

Søk om tildeling av midler i 2018 NÅ!
på e-post; post@carcinor.no

 

Tekst: Tore Åsbu
Bilder: CarciNor

 


Har du lest disse?

Å leve med kreft.
Tone Simonsen (65) spøker med at hun har fått sin dose med sykdommer.
MD, PhD Sven-Petter Haugvik
gave a lecture at CarciNor Annual Conference in March, about pancreatic NET Cancer.
Deler sine krefterfaringer.
Da Petter fikk beskjed om at han hadde kreft i bukspyttkjertelen med spredning til lever…

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s