CarciNors brosjyrer

En av CarciNors viktige oppgaver er å nå ut med informasjon om kreftsykdommen, foreningen og om tilbud og muligheter. Gjennom våre brosjyrer vil CarciNor formidle informasjon og kunnskap om pasientarbeid og NET-kreft.

CarciNors dokumentomslag. Omslaget er laget av Svenn Hansen, medlem av CarciNor og grafisk kunstner.

 

CarciNor har et bredt utvalg i brosjyrer

En av CarciNors viktige oppgaver er å nå ut med informasjon om kreftsykdommen, foreningen og om tilbud og muligheter. Gjennom våre brosjyrer vil CarciNor formidle informasjon og kunnskap om pasientarbeid og NET-kreft. På våre hjemmesider / ressursmeny, finner du oversikt over våre brosjyrer. Brosjyrene kan lastes ned, eller bestilles fra vårt sekretariat.
https://www.carcinor.no/index.php/ressurser/carcinorsbrosjyrer?start=0

 

CarciNor bidrar til å synliggjøre de som er rammet av NET-kreft og til å styrke NET-kreft pasienters rettigheter, behandlings og rehabiliteringstilbud. CarciNor bidrar til forskning på NET-kreft, og jobber for økt opplysning og informasjon om NET-kreft.

CarciNor har et utstrakt samarbeide med Kreftforeningen. Likepersonsarbeide og brukermedvirking er aktuelle områder hvor vi har et tett samarbeide. CarciNor er representert i Kreftforeningens representantskap, i sentralt forum for brukermedvirking og likepersonsutvalget. I våre brosjyrer bruker vi fargene fra Kreftforeningens logo til å markere temaene i våre brosjyrer.

 

Ved å være medlem bidrar du til å opprettholde og videreutvikle CarciNors aktiviteter, både lokalt og nasjonalt.

Medlemsskap

Ved å være medlem bidrar du til å opprettholde og videreutvikle CarciNors aktiviteter, både lokalt og nasjonalt.
CarciNor arbeider jevnlig med flere brosjyrer for å gi informasjon om NET-kreft. Forskning, Selvhjelpsgrupper, Minnegave, Sebra og NET-kreft er bare noen av våre brosjyrer.

 

Det er viktig at både pasienter og pårørende kan finne frem til informasjon de søker.

Det er viktig at både pasienter og pårørende kan finne frem til informasjon de søker.

CarciNor arbeider jevnlig med flere brosjyrer for å gi informasjon om NET-kreft. Forskning, Likepersoner, Minnegave, Sebra og NET-kreft er bare noen av våre brosjyrer. Disse er tilgjengelig her på carcinor.no, eller ved å ta kontakt med sekretariatet.

Vi trenger hjelp til å spre disse til legekontorer, sykehus og andre. Ta med deg noen brosjyrer neste gang du skal til din lege.

Bli medlem du også, les mer …..

Spørsmål, du treffer oss på post(a)carcinor.no eller telefon 21 420 680

 


    
      
       
      

.

Tekst:  Tore Åsbu, CarciNor
Foto: CarciNor, Shutterstock

 


Har du lest disse?

Å leve med kreft.
Tone Simonsen (65) spøker med at hun har fått sin dose med sykdommer.
MD, PhD Sven-Petter Haugvik
gave a lecture at CarciNor Annual Conference in March, about pancreatic NET Cancer.
Deler sine krefterfaringer.
Da Petter fikk beskjed om at han hadde kreft i bukspyttkjertelen med spredning til lever…

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s