Gallium-PET til Oslo universitetssykehus og Rikshospitalet

For ett år siden kunne Haukeland universitetssjukehus som det første sykehuset i Norge tilby Gallium-PET! Nå er det endelig Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus sin tur!

Åtte års ventetid er endelig over!

Oslo universitetssykehus har nå fått alle godkjenninger for håndtering av Ge/Ga fra Statens strålevern. En 68Ga generator vil være på plass på Rikshospitalet i slutten av oktober (ventetiden har vært 1 1/2 år). Så fort denne er klar til bruk, vil Rikshospitalet kunne tilby 68Ga DOTATOC PET (Gallium-PET) til alle pasienter som hører til ved OUS.
Det som er viktig å huske på er at Gallium-PET ikke automatisk vil være det mest hensiktsmessige valget for alle NET-pasienter. Men når diagnosen først er stilt, vil Gallium-PET være uvurderlig for å bestemme den mest effektive behandlingen.
Dette er en god nyhet for NET-pasienter!
Faksimile NETverket 1-2018
Om Gallium-PET i NETverket 1-2018, faksimile.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s