CarciNor, for alle som er engasjert i NET-kreft

CarciNor for personer med NET-kreft og deres pårørende.

CarciNor er en landsomfattende forening som arbeider for å bedre livsvilkår for personer med NET-kreft og deres pårørende, og jobber for deres interesser.
CarciNor er en landsdekkende forening for personer som er rammet av denne sjeldne kreftsykdommen, og alle som er interessert i deres sak.

NET- kreft (nevroendokrin kreft) er en sjelden kreftform som rammer relativt få personer hvert år. NET-kreft er en stor gruppe kreftsykdommer med en rekke underdiagnoser.

NET- kreft (nevroendokrin kreft) er en sjelden kreftform som rammer relativt få personer hvert år. NET-kreft er en stor gruppe kreftsykdommer med en rekke underdiagnoser. Disse kreftsykdommene utvikler seg som oftest sakte, med det resultat at de aller fleste av pasientene har utviklet en kronisk kreftsykdom når sykdommen blir konstatert.

Leveutsiktene for disse pasientene er generelt gode, og prognosen er langt bedre enn for mange andre kreftsykdommer. Så selv om dette er en sjelden kreftsykdom, er det mange som lever med denne sykdommen.

En kreftsykdom rammer langt flere enn bare den som har fått kreft. Det å leve med NET-kreft, med alt det innebærer, kan bety helt nye utordringer i hverdagen. Pårørende/nærstående er viktige støttespillere for den kreftsyke og de blir også selv sterkt berørt. Det er viktig at både pasienter og nærstående har noen som taler deres sak, og som kan tilby støtte, informasjon og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

CarciNor har egne likemenn og selvhjelpsgrupper for å kunne gi informasjon og støtte. Dette kan bidra til bedre livskvalitet og mestring. En likemann i CarciNor er en person, som på bakgrunn av egen erfaring med NET- kreft, kan være til hjelp for andre i samme situasjon. En likemann i CarciNor har avgitt taushetsløfte.

 

“Vennskap” av Svenn A. Hansen. Les mer om Svenn i vår blogg. – “Det er nå jeg lever, det er akkurat nå jeg står og ser på denne elva som renner forbi, og da sier jeg til meg selv, jeg må oppleve livet nå!

CarciNor bruker sebra og sebrastriper i sitt arbeide mot NET-kreft.

Sebra og sebrastriper er det internasjonale symbolet for NET-kreft. Pasientforeninger og organisasjoner som arbeider i forhold til NET-kreft bruker sebrastripene som profilering og symbol. Bakgrunnen for dette er ikke den afrikanske sebraen, men begrepet ”sebra” som referer til en lite trolig diagnose hos en pasient.

CarciNor er også en aktiv bidragsyter til forskning innen NET-kreft. Det deles årlig ut midler til relevante prosjekter. Målsetningen for CarciNors forskningsfond er å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft. Slik kan vi som pasientforening, i samarbeid med fagmiljøet, være med på å sikre at vi finner fram til bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft.

Vi i CarciNor har mye å lære og mye å bidra med i forhold til internasjonalt arbeid. Utfordringene NET-kreftpasienter og NET-pasientforeninger, står overfor er de samme over hele verden.

Internasjonalt samarbeid er viktig for alle som arbeider for nevroendokrin kreft, slik er det også for pasientorganisasjonene. Utfordringene NET-kreftpasienter og NET-pasientforeninger, står overfor er de samme over hele verden. Vi i CarciNor har mye å lære og mye å bidra med i forhold til internasjonalt arbeid. Den internasjonale NET-kreft dagen 10. november er et konkret eksempel på internasjonalt samarbeid. En felles internasjonal dag for å rette søkelys på nevroendokrin kreft, øke oppmerksomheten, og skape bevissthet om sykdommen. http://www.netcancerday.org

Blogg innlegg fra CarciNor
Tore Åsbu


Har du lest disse?

Å leve med kreft.
Tone Simonsen (65) spøker med at hun har fått sin dose med sykdommer.
MD, PhD Sven-Petter Haugvik
gave a lecture at CarciNor Annual Conference in March, about pancreatic NET Cancer.
Deler sine krefterfaringer.
Da Petter fikk beskjed om at han hadde kreft i bukspyttkjertelen med spredning til lever…

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s