Forskningsmidler fra CarciNor

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft, nevroendokrin kreft, carcinoid. CarciNors forskningsfond har som målsetting å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til sjelden kreftsykdom, NET-kreft. CarciNor ønsker å være med å sikre at vi finner bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft.

 

CarciNors forskningspris er på 100.000 kroner, og deles ut i forbindelse med markeringen av NET-kreft dagen 10. November.

.

Søk om forskningsmidler fra CarciNor

CarciNor er en aktiv bidragsyter til forskning innen NET-kreft. Det deles årlig ut midler til relevante prosjekter. Målsettingen for CarciNors forskningsfond er å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om søknad og tildeling av midler fra CarciNors forskningsfond.
Les mer her https://carcinor.files.wordpress.com/2017/06/Forsk

.

Takket være små og store bidrag til vårt forskningsfond kan CarciNor bidra til forskning på NET-kreft.

.

Les mer om våre forskningsprosjekter.

Se www.carcinor.no for mer informasjon.

Her er noen eksempler:

“Gen-forandringer i kreftsvulster hos pasienter med
gastroenteropankreatiske nevroendokrine carcinomer (GEP-NEC)”
Les mer her https://carcinor.blog/2017/01/16/forskningspris-2016-gen-

Professor dr.med. Jon Arne Søreide
tildelt CarciNors forskningspris for 2016.
Les mer her https://carcinor.blog/2016/12/05/carcinors-forsknin

Les mer om våre forskningsprosjekt, se www.carcinor.no for mer informasjon.

Vi må ha søknaden din innen 25. september
på e-post; post@carcinor.no

 

Tekst: Tore Åsbu
Bilder: CarciNor

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s