NET-kreft dagen 2017

Atle Grønmyr og Mette Jackson delte ut kaffe, boller og brosjyrer på Rikshospitalet i Oslo. Foto: Mari Sandvold

Den internasjonale dagen for opplysning om NET-kreft

«Worldwide NET Cancer Awareness Day» eller NET-kreft dagen, er den internasjonale dagen for opplysning om nevroendokrin kreft, og blir markert den 10. november hvert år. Dagen blir arrangert for å skape økt oppmerksomhet om denne sjeldne kreftsykdommen.

Atle Grønmyr og Mette Jackson delte ut kaffe, boller og brosjyrer på Rikshospitalet i Oslo. Foto: Mari Sandvold
Atle Grønmyr, Aktiv med NET-ambassadør, og Mette Jackson, styremedlem i CarciNor Øst, delte ut kaffe, boller og brosjyrer på Rikshospitalet i Oslo. Foto: Mari Sandvold

CarciNor, våre lokallag, medlemmer og samarbeidspartnere over hele landet deltar i markeringen av NET-kreft dagen. Dagen er et unikt samarbeid mellom forskjellige NET -organisasjoner over hele verden. CarciNor er en del av det internasjonale arbeidet som gjøres gjennom «International Neuroendocrine Cancer Alliance» (INCA). Ved samarbeid på tvers av landegrenser kan vi engasjere mange som bidrar til at NET-kreft pasienter og pårørende blir hørt.

I Bergen markerte de dagen-før-dagen, og slo det sammen med Kreftforeningen sitt temamøte om brukermedvirkning i forskning. Etter fellesmøtet var det samling for lokallaget. Godt fremmøte og en flott kveld. Både i Tromsø og Bodø var det også markering på Vardesentrene. I Oslo startet de dagen med informasjonsstand på Rikshospitalet, og utdeling av kaffe, boller og informasjonsbrosjyrer. Deretter var det markering i Kreftforeningens lokaler med foredrag, utdeling av CarciNors forskningspris og hyggelig sosialt samvær.

CarciNors Forskningspris 2017

Utdeling av CarciNors forskningspris 2017. Dr. Dejan Ignjatovic mottok prisen på vegne av Dr. Ask Lilleaas som er i foreldrepermisjon. Prisen ble overrakt av lokallagsleder Cathrine Vig i CarciNor Øst. Foto: Mari Sandvold
Lokallagsleder Cathrine Vig og Dr. Dejan Ignjatovic. Foto: Mari Sandvold

Forskningsprisen 2017 på 100.000 NOK gikk til et prosjekt ved Ahus som har til hensikt å kunne utføre mer presis fjerning av tynntarmssvulster, i håp om å redusere sjansen for tilbakefall og videre spredning. Prosjektet ledes av dr.med. Anne Helene Ask Lilleaas.

Siden Ask Lilleaas for tiden er i foreldrepermisjon, var det prosjektets hovedveileder dr. Dejan Ignjatovic (Ahus) som tok imot prisen på Ask Lilleaas sine vegne på NET-kreft dagen i Oslo. Prisen ble overrakt av lokallagsleder i CarciNor Øst, Cathrine Vig.

NET-kreft dagen handler om fellesskap for de som er rammet – et fellesskap som kan gi hjelp, råd og støtte. En dag der pasienter, nærstående og alle som er interessert i deres sak kan bidra til å øke kunnskapen om NET-kreft, behovet for rask diagnose og tilgang til best mulig behandling og pleie.

Morgenmøte på Seksjon for gastromedisin, Rikshospitalet: f.v.: overlege Trine Folseraas, overlege Jon Sponheim, LIS-lege* Kjetil Garborg, overlege Espen Thiis-Evensen, LIS-lege* Tone Lise Åvitsland, LIS-lege* Guri Fossland, overlege John Willy Haukeland. *LIS-lege = lege i spesialisering. Foto: Mari Sandvold
Morgenmøte på Seksjon for gastromedisin, Rikshospitalet: F.v.: overlege Trine Folseraas, overlege Jon Sponheim, LIS-lege* Kjetil Garborg, overlege Espen Thiis-Evensen, LIS-lege* Tone Lise Åvitsland, LIS-lege* Guri Fossland, overlege John Willy Haukeland. *LIS-lege = lege i spesialisering. Foto: Mari Sandvold

På hjemmesida vår kan du lese mer om NET-kreft dagen og laste ned ulike brosjyrer: https://carcinor.no/index.php/ressurser-pa-net-kreft

Med hjerte for NET-kreft: 10. november NET-kreft dagen.
Med hjerte for NET-kreft: 10. november NET-kreft dagen.

 

Tekst: Redaksjonen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s