Home » Nevroendokrin kreft » Infografikk om NET-kreft

Infografikk om NET-kreft

I forbindelse med NET-kreft dagen er det utarbeidet en infografikk om NET-kreft. Denne er utarbeidet av INCA, den Internasjonale NET-kreft Alliansen, til norsk ved CarciNor.

Infografikk om nevroendokrin kreft

Infografikken er satt opp med grunnlag i de siste studier som er gjort på NET-kreft og feks. insidens. De internasjonale tallene viser at insidensen er 7/100.000.  Les mer om NET-kreft og insidens, se fullstendig kildeoversikt nederst i infografikken.

Se mer fra infografikken på vår Pinterest side, eller vår side på Flickr.

Det er også en egen video, med norske tekst, til infografikken.
Se videoen på YouTube her …..

 

Besøk oss på Pinterest her ….

 

Besøk oss på Flickr her ….

 

Insidens
Insidens angir hvor mange nye individer i en bestemt gruppe som får en gitt tilstand i en gitt tidsperiode, for eksempel nye tilfeller av NET-kreft per år. For Norge angis insidensen av nevroendokrine svulster i “Pakkeforløp for nevroendokrine svulster” (2015) – Det diagnostiseres årlig rundt 850 nye tilfeller av nevroendokrine svulster.

Lær mer om nevroendokrin (NET) kreft på vår hjemmeside www.carcinor.no

 

 

Tekst: Tore Åsbu
Grafikk: Den Internasjonale NET-kreft Alliansen, INCA

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Follow on WordPress.com

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Følg CarciNor på Twitter

Ronny Allan - Living with Neuroendocrine Cancer

Awareness of Neuroendocrine Cancer and associated issues. Supporting and helping NET Patients

Laurie Works

Intuitive Tarot Guidance

carcinor.wordpress.com/

CarciNor, for alle som er engasjert i NET-kreft

Kreftforeningens blogg

Sammen skaper vi håp

Beth's Adventures with Neuroendocrine Cancer

CarciNor, for alle som er engasjert i NET-kreft

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: