NET-kreft dagen / NET Cancer Day

NET-kreft dagen den 10. november.

 

Den internasjonale NET-kreft dagen 10. november, for opplysning om nevroendokrin kreft er en årlig opplysningskampanje som koordineres av INCA. Det er medlemsorganisasjonene, pasientforeninger og støtteforeninger som arrangere aktiviteter både nasjonalt og internasjonalt på NET-kreft dagen.
NET-kreft dagen er en viktig dag for å øke oppmerksomhet og skape bevissthet om nevroendokrin kreft.

 

 

Med hjerte for NET-kreft: 10. november NET-kreft dagen.
Med hjerte for NET-kreft: 10. november NET-kreft dagen.

NET-kreft dagen

NET-kreftdagen arrangeres fordi en rekke studier viser at det er alvorlige mangler og feil ved diagnostisering og behandling av NET-kreft. Feil og mangler som kan føre til alvorlig sykdom og død. Det er store forskjeller på behandling av NET-kreft rundt omkring i verden, og det er viktig å skape bevissthet om kreftsykdommen.

NET-kreft dagen er blitt en internasjonal begivenhet som forener pasienter og pårørende som er rammet av den alvorlige kreftsykdommen. Gjennom sosiale medier og internett blir landegrenser og avstander visket ut. Ved NET-kreft dagen 2018 nådde vi ut til over 7,1 mill på Twitter.

Sammen danner vi et stort internasjonalt NETverk

 

 

Den første NET-kreft dagen ble arrangert i 2010, og CarciNor var en av initiativtakerne til NET-kreft dagen.

Net-kreft dagen i Norge

CarciNor er en aktiv bidragsyter på NET-kreft dagen med små og store arrangementer over hele landet. Den første NET-kreft dagen ble arrangert i 2010, og CarciNor var en av initiativtakerne til NET-kreft dagen.

NET-kreft dagen er blitt et unikt samarbeid mellom 24 forskjellige NET-kreft organisasjoner fra 17 land over 5 kontinenter. NET-kreft dagen er et internasjonalt samarbeid mellom pasientorganisasjoner og støtteorganisasjoner for NET-kreft fra hele verden. Et samarbeid som viser at det er store felles utfordringer i forhold til NET på tvers av landegrenser og kontinenter. Les mer om NET-dagen i Norge i våre foldere her …

NET-kreft dagen handler om fellesskap for de som er rammet – et fellesskap som kan gi hjelp, råd og støtte.

Les mer om CarciNors arrangementer på NET-dagen på vår blogg her …

 

NET-kreft dagens kampanjer

Gjennom NET-kreft dagen har INCA (The International Neuroendocrine Cancer Alliance) organisert en rekke kampanjer for NET-kreft saken. CarciNor har sammen med de andre medlemsorganisasjonene gjennomført kampanjene i de forskjellige medlemslandene.

 

Bli med og delta i en samtale om NET-kreft som går over hele verden, en samtale på tvers av landegrenser og kontinenter, om denne uvanlige kreftformen, NET-kreft.

La oss snakke om NET

Den 10. november inviterer vi lokalforeninger, pasienter og pårørende til samtale om NET-kreft, gjerne med våre “Let’s Talk About NETs kopper”. Bli med og delta i en samtale om NET-kreft som går over hele verden, en samtale på tvers av landegrenser og kontinenter, om denne uvanlige kreftformen, NET-kreft.

Bruk “Let’s Talk About NETs” kaffekopper på NET-kreftdagen.

Les mer om kampanjen her ….

 

NET-kreft dagens profilramme er en del av CarciNors initiativ for å profilere den internasjonale NET-kreft dagen, til støtte for pasienter og pårørende som er rammet av NET-kreft.

NET-kreft dagens profilramme.

Oppdater profilbildet ditt og støtt NET-kreft dagen.
Du kan legge til CarciNors NET Cancer Day ramme på Facebook profilbildet ditt for å vise din støtte til NET-kreft dagen. Samtidig er du med og profilerer NET-kreft dagen og deler informasjon om NET-kreft. Les mer om CarciNors NET Cancer Day her ….

NET-kreft dagens profilramme er en del av CarciNors initiativ for å profilere den internasjonale NET-kreft dagen, til støtte for pasienter og pårørende som er rammet av NET-kreft.

 

Vi samler mennesker sammen fra hele verden på NET-kreft dagen gjennom å arrangere et globalt video-arrangement over YouTube.

Jorden rundt med NET-kreft dagen

Vi samler mennesker sammen fra hele verden på NET-kreft dagen gjennom å arrangere et globalt video-arrangement over YouTube. Bli med oss jorden rundt med NET-kreft dagen begynner i Australia, og beveger seg over rundt jorden. Dagen starter i vest og nye videoklipp blir tilgjengelig fra Singapore til Norge, fra Storbritannia til USA, se hvordan the World NET Community jobber sammen for å øke bevisstheten om NET-kreftene over hele verden. Se jorden rundt videoer på YouTube her ….

 

 

JG 2014 NCD photo 2
Time to Diagnosis, her med Jo Grey. Jo arbeider for AMEND, den engelske MEN (Multippel endokrin neoplasi) organisasjonen.

Time to Diagnosis

NET-kreft eller nevroendokrine svulster er ofte langsomtvoksende og symptomene kommer gjerne gradvis, av og til over år. Symptomene er ofte vage og diffuse, snikende, som langsomt forverres (dette varierer fra person til person). Har man hatt litt vondt i magen, kanskje over flere år, er det ikke alltid at dette blir tatt som tegn på en alvorlig sykdom. Dette fører ofte til sen NET-kreft diagnose, og lang tid før man får riktig diagnose.

Time to Diagnosis” er en global kampanje som involverer sosiale medier og deling av bilder og video med NET-kreftpasienter fra hele verden. Se Time to Diagnosis video her …

 

Worldwide NET Cancer Awareness Day, har som mål å øke bevisstheten rundt kreftsvulster betegnet som nevroendokrine tumorer (NET).

Pressemelding om NET-kreft dagen

Worldwide NET Cancer Awareness Day, har som mål å øke bevisstheten rundt kreftsvulster betegnet som nevroendokrine tumorer (NET). Det er behov for at dissen svulstene raskt blir diagnostisert og behandlet, for å gi håp til NET-kreft pasienter og deres pårørende.

Det viser seg at mer enn 50% av NET-pasienter er feildiagnostisert, eller blir behandlet for feil sykdom, i gjennomsnitt i 3 til 7 år. Ofte er ikke riktig diagnose stilt før kreft sykdommen har spredt seg, dannet metastaser.

Behovet for bedre bevissthet og forståelse av NET-krefttyper understrekes av mediedekningen av Apples tidligere sjef, Steve Jobs, nylige bortgang. Jobs hadde en nevroendokrin svulst i bukspyttkjertelen (pankreas) (pNET), en saktevoksende og sjelden krefttype som ofte forveksles med den mer aggressive kreftformen i bukspyttkjertelen, som mange media rapporterte at han hadde. Les pressemeldingen her ….

 

Behovet for rask diagnose og tilgang til best mulig behandling og pleie for alle NET pasienter kunngjør NET-kreft dagen en internasjonal proklamasjon.

Proklamasjon/Opprop om NET-kreft

For å øke bevissthet om NET-kreft, behovet for rask diagnose og tilgang til best mulig behandling og pleie for alle NET pasienter kunngjør NET-kreft dagen en internasjonal proklamasjon. Vi oppfordrer alle – pasienter, pårørende, helsepersonell og samfunnet for øvrig å slutte dere til oss og være med å signere oppropet. Signering av oppropet vil bli gjort på alle NET arrangementer over hele verden.

Les proklamasjonen her ….

 

Blogg innlegg ved CarciNor
Tore Åsbu

 


 

Har du lest disse?

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s