Jubileumshilsen fra statsminister Erna Solberg

CarciNor 20 år!

Statsminister Erna Solberg trakk fram likepersoner og det viktige arbeidet disse gjør for kronisk syke i sin nyttårstale 2017.

For pasienter med en kronisk kreftsykdom som få har hørt om, vet vi at likepersonene i CarciNor spiller en viktig rolle. Likepersoner er en viktig ressurs ikke bare for pasientene selv, men også for pårørende og helsepersonell.

I jubileumsnummeret av NETverket, som kom ut i forbindelse med markeringen av 20 års jubileet på Landskonferansen i Bodø i mars 2017, trykket vi en jubileumshilsen fra statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg, Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Statsminister Erna Solberg. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Hilsen fra statsministeren

Det å være eksklusiv og sjelden blir ofte forbundet med noe positivt. Det å ha en sjelden kreftsykdom kan være en utfordring, blant annet fordi det kan ta lang tid før man får riktig diagnose. Å ha nevroendokrin kreft betyr at man har en sjelden kreftsykdom. Samtidig er det mange som lever med sykdommen og som får god behandling.

Dessverre er det ikke alle som blir friske av kreft, og da handler det om hvordan man kan leve med sykdommen man aldri vil bli bra av. Hvordan mestrer man det?

Gjennom likepersonsarbeidet gir CarciNor en viktig støtte for å bedre livskvalitet og mestring for både pasienter og pårørende.

Kreftbehandlingen er i rivende utvikling. Det legges mye ressurser og innsats inn for å løse kreftgåtene. Det gir resultater. Stadig flere blir friske av kreft, og stadig flere vil også oppleve å leve lenger med kreften. For kreftpasienter betyr det kanskje å måtte leve med komplikasjoner og senskader etter gjennomgått behandling.

CarciNor bidrar aktivt til forskning innen nevroendokrin kreft. Bidraget til kreftforskning fra foreningen er viktig for å bidra til flest mulig gode leveår og best mulig livskvalitet for de som må leve med denne krefttypen resten av livet.

Mange takk for arbeidet dere har gjort i 20 år, og gratulerer så mye med jubileet.

Lykke til videre med deres veldig viktige arbeid.

 

Hilsen statsminister Erna Solberg

 

 

CarciNor 1997-2017
Den 8. oktober 1997 ble CarciNor stiftet på Montebellosenteret. På Landskonferansen i Bodø i mars 2017 markerte vi 20 års jubileet med bl.a. et jubileumsnummer av medlemsbladet NETverket og sebraball.

 

Hilsenen sto første gang i NETverket 2-2017.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s