Sebra og sebrastriper – symbolet for NET-kreft

Sebra og sebrastriper er det internasjonale symbolet for NET-kreft.
Pasientforeninger og organisasjoner som arbeider i forhold til NET-kreft (nevroendokrin kreft) bruker sebra og sebrastripene som profilering og symbol. Bakgrunnen for dette er ikke den Afrikanske sebraen, men begrepet ”sebra” som referer til en lite trolig diagnose hos en pasient.

Gjennom sebraen markerer pasientforeninger over hele verden arbeidet for pasienter og pårørende som er rammet av nevroendokrin kreft. Vi gjør vårt engasjement synlig på en god og særegen måte.

 

CarciNor og andre pasientforeninger som arbeider i forhold til NET-kreft (nevroendokrin kreft) bruker sebra og sebrastripene som profilering og symbol.

“When you hear hoof beats, think of horses, not zebras.”

Dette er et gammelt begrep som brukes blant annet i medisinstudiet i USA. Hører man hovslag, så er det sannsynligvis en hest, ikke en sebra. Helsemyndighetene i USA brukte for eksempel dette begrepet i forbindelse med utbrudd av Nil-virus i New York City, hvor leger ble advart om at det kunne dukke opp flere ”sebraer” (sjeldne virus)

 

William of Ockham

”Occam’s Razor”

Begrepet har sin opprinnelse tilbake i det 14 århundre og en engelsk fransiskanermunk, William of Ockham. Dette er et prinsipp kjent som ”Occam’s Razor” – Man trenger ikke å gjøre flere antagelser enn nødvendig. Eller – Den enkleste forklaringen er som oftest den beste.
I forhold til medisinstudiet og diagnostisering snakker man om ”diagnostic parsimony”. Man skal søke å finne frem til den enkleste forklaringen som dekker alle de forskjellige symptomene. For en allmennlege er det et godt prinsipp, ser det ut som influensa er det sannsynligvis det.

 

Noen ganger er det en sebra – den lite trolige diagnosen.

Tenk sebra

I forhold til NET-kreft forholder dette seg på mange måter annerledes enn for andre sykdommer.
Dette vises i studier hvor man finner at over 90% av alle NET-pasienter er blitt feilbehandlet.

Når det kommer pasienter med mange og uklare symptomer trenger vi leger som klarer å tenke  “When you hear hoofbeats, consider the zebra” – ”Hører man hovslag, Tenk sebra”

Dr. Eugene Woltering

Det er Dr. Eugene Woltering i New Orleans som er kreditert som opphavsmann til ideen om at NET pasienter skal bruke sebrastripene som symbol i kampen mot nevroendokrin kreft.

 

 

Netty. Den internasjonale NET-kreft alliansen INCA har sin egen sebra, Netty.

Netty

Sebraen er et felles internasjonalt symbol NET-kreft, et symbol som også CarciNor bruker i stor grad. Den internasjonale NET-kreft alliansen INCA har sin egen sebra, Netty. Sebraen Netty brukes i mange sammenheng og illustrer arbeidet for NET-kreft pasienter og pårørende på en god måte.

Et bilde forklarer mer enn 1.000 ord.

Ved å bruke Netty illustrer man situasjoner og problemstillinger som er de samme over hele verden. På tvers av landegrenser og språk får man frem utfordringene for NET pasienter uavhengig av hvor de bor.

Når man hører lyden av hover, tenk over at det kan være den relativt sjeldne sebraen og ikke nødvendigvis den mer vanlige hesten!

 

 

NET-kreft dagen

Den 10. november hvert år organiseres NET-kreft dagen, NET Cancer Day,  av den internasjonale NET-kreft alliansen INCA for å øke bevisstheten omkring denne uvanlige kreftsykdommen. Les mer om NET-kreft dagen her …

Den 10. november hvert år organiseres NET-kreft dagen.

Sebraen og sebra stripene brukes til å representere NET og understreke hvor vanskelig det kan være å stille riktig diagnose.

 

 

Den Internasjonale Nevroendokrine Kreft Alliansen, er en internasjonal allianse for NET-kreft som representerer 20 NET organisasjoner.

The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA)

Den Internasjonale Nevroendokrine Kreft Alliansen, er en internasjonal allianse for NET-kreft. INCA representerer 20 NET-kreft organisasjoner i 17 land over hele verden. CarciNor er en aktiv bidragsyter i INCA, og er en av stifterne av organisasjonen. CarciNor er også representert i INCAs hovedstyre. Les mer om INCA her ….

 

 

Blogg innlegg fra CarciNor.
Tore Åsbu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s