Sebra og sebrastriper – symbolet for NET-kreft

Profil 180

Sebra og sebrastriper er det internasjonale symbolet for NET-kreft.
Pasientforeninger og organisasjoner som arbeider i forhold til NET-kreft (nevroendokrin kreft) bruker sebra og sebrastripene som profilering og symbol.

Bakgrunnen for dette er ikke den Afrikanske sebraen, men begrepet ”sebra” som referer til en lite trolig diagnose hos en pasient.

“When you hear hoof beats, think of horses, not zebras.”

Dette er et gammelt begrep som brukes blant annet i medisinstudiet i USA. Hører man hovslag, så er det sannsynligvis en hest, ikke en sebra. Helsemyndighetene i USA brukte for eksempel dette begrepet i forbindelse med utbrudd av Nil-virus i New York City, hvor leger ble advart om at det kunne dukke opp flere ”sebraer” (sjeldne virus)

                                                                                                                                                        

”Occam’s Razor”

Begrepet har sin opprinnelse tilbake i det 14 århundre og en engelsk fransiskanermunk, William of Ockham. Dette er et prinsipp kjent som ”Occam’s Razor” – Man trenger ikke å gjøre flere antagelser enn nødvendig. Eller – Den enkleste forklaringen er som oftest den beste. I forhold til medisinstudiet og diagnostisering snakker man om ”diagnostic parsimony”. Man skal søke å finne frem til den enkleste forklaringen som dekker alle de forskjellige symptomene. For en allmennlege er det et godt prinsipp, ser det ut som influensa er det sannsynligvis det.

Tenk sebra

I forhold til NET-kreft forholder dette seg på mange måter annerledes enn for andre sykdommer.
Dette vises i studier hvor man finner at over 90% av alle NET-pasienter er blitt feilbehandlet.

Når det kommer pasienter med mange og uklare symptomer trenger vi leger som klarer å tenke ”Hører man hovslag, Tenk sebra” “When you hear hoofbeats, Consider the zebra”

Det er Dr. Eugene Woltering i New Orleans som er kreditert som opphavsmann til ideen om at NET pasienter skal bruke sebrastripene som symbol i kampen mot nevroendokrin kreft.

Blogg innlegg fra CarciNor
Tore Åsbu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s