Ny stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreft.

”Global NET Pasient Survey”,

For første gang er det gjennomført en stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreftpasienters (nevroendokrin/carcinoid) erfaringer og livskvalitet. En global studie på tvers av landegrenser og kontinent.

 

Gjennom studien vil man dokumentere NET-kreft pasientenes erfaringer for å øke kunnskap og bevissthet om NET-kreft.

Det er den Internasjonale nevroendokrine kreft alliansen (INCA) som sammen med pasientorganisasjoner over hele verden som har gjennomført undersøkelsen. Gjennom studien vil man dokumentere NET-kreft pasientenes erfaringer for å øke kunnskap og bevissthet om NET-kreft.
Deltakere i studien er NET-kreft pasienter over hele verden. Studien er oversatt til en rekke språk, også norsk. Studien er gjennomført på nett.

Det er viktig at også vi i Norge bidro i undersøkelsen, og delte våre erfaringer om diagnose og behandling.

 

 

NET-kreftpasienter deler sine erfaringer og kunnskap om denne sjeldne kreftsykdommen.

NET-kreft pasientens erfaringer

En viktig del av undersøkelsen er å gi NET-kreftpasienter mulighet til å dele sine erfaringer og kunnskap om denne sjeldne kreftsykdommen.
NET-kreft pasientens erfaring om:

• Pasientforløpet for en NET-kreftdiagnose
• Hvordan leve med og håndtere NET-kreft.
• Informasjon og ressurser som er tilgjengelige for NET-kreftpasienter.

 

 

Global survey heart
Vi bidrar til at NET-kreft forskere og leger bedre forstår konsekvensene og virkningen av denne alvorlige sykdommen.

Gjennom undersøkelsen bidro deltakerne:
• Til viktig informasjon for å øke bevisstheten om NET-kreft.
• Til bedre å forstå hvordan samfunnet kan bistå NET-kreftpasienter.
• Hjelp til NET-kreftforskere og -leger til bedre å forstå konsekvensene og virkningen av denne sykdommen.

All informasjon som er delt er behandlet strengt konfidensielt, og alle deltakere er anonyme.
”Global NET Pasient Survey” er gjennomført av INCA i samarbeid med Novartis.

 

 

Resultater fra studien er presentert i flere viktige medisinske fagtidskrifter.

Resultater fra studien

Gjennom å bruke det solide data grunnlaget fra undersøkelsen presenterte INCA studien til et viktige publikum på en rekke konferanser og medisinske fora. Les mer på INCA her …

Resultater fra studien er presentert i flere viktige medisinske fagtidskrifter.

The Journal of Global Oncology, februar 2017.
“Patient-Reported Burden of a Neuroendocrine Tumor (NET) Diagnosis Results From the First Global Survey of Patients With NETs”  (download in pdf).

Pancreas, Journal of neuroendocrine tumors and pancreatic diseases and sciences, mai – juni 2017.  “Patient-Reported Experience of Diagnosis, Management, and Burden of Neuroendocrine Tumors: Results From a Large Patient Survey in the United States, spreading among medical community the US results of the Global NET Patient Survey” (download in pdf).

 

Takk til alle som har bidratt til kunnskap og oppmerksomhet om NET-kreft, nevroendokrin tumor, carcinoid

 

CarciNor blogg innlegg.
Tore Åsbu

 


Har du lest disse?

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s