Epidemiologi for NET-kreft

CarciNor har sett på epidemiologi for NET-kreft.
Epidemiologi er studiet av helsetilstand og sykdomsutbredelse i en befolkning, og av årsaker til sykdom og død (Store norske leksikon).

Infografikk om NET-kreft

Det er brukt flere kilder for vår Infografikk (infographic), men er satt opp i hovedsak med utgangspunkt i studien “Gastroenteropancreatiske nevroendokrine neoplasmer og svulster (GEP-NENs & NETs): epidemiologi, klinisk-patologiske karakteristika, behandling og overlevelse”.

Studien er tildelt midler fra CarciNors forskningsfond i 2013, ved professor dr.med. Jon Arne Søreide

 

 

 

Tekst og grafikk: Tore Åsbu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s