Nye personvernregler i CarciNor (GDPR)

Norge fått en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land for å styrke beskyttelsen av enkeltpersoners personopplysninger. Personopplysningsloven handler om behandling – altså innsamling og bruk – av personopplysninger. Reglene gir foreninger en rekke plikter samtidig som den gir enkeltpersoner en rekke rettigheter.

 

Nye retningslinjer for personvern

CarciNor følger kravene i personopplysningsloven og GDPR, for enkeltpersoners personopplysninger. CarciNor har egne retningslinjer for personvern som er i henhold til personopplysningsloven.

CarciNor er en medlemsbasert forening som arbeider for personer og pårørende som er rammet av NET-kreft. For at vi skal kunne oppfylle vår del av medlemsvilkårene, samt rapportering iht til krav fra myndighetene må vi lagre nødvendige personopplysninger i vårt medlemsregister. Medlemsdataene blir lagret gjennom styringsverktøyet StyreWeb, som fyller kravene iht personopplysningsloven.

CarciNors retningslinjer for personvern for våre medlemmer består av fire dokumenter.

  1. Fokus på personvern.
  2. Behandlingsgrunnlag
  3. Kartlegging av data.
  4. Personvernerklæring
  5. Taushetserklæring, for alle som har tilgang til persondata

Les mer om våre retningslinjer på CarciNors hjemmesider her …

Ta gjerne kontakt hvis det skulle være noen spørsmål, post(a)carcinor.no

 

Tekst: Tore Åsbu
Bilder: CarciNor

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s