Personlig tilpasset kreftbehandling

Krafttak logo

Årets tema for Kreftforeningens store innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft er

”Ja til forskjellsbehandling – forskning på personlig tilpasset kreftbehandling”.

Bakgrunnen for dette er at mye av kreftbehandlingen som gis til kreftpasienter er en standardisert behandling. Behandling som har vist seg å virke gis i hovedsak til de aller fleste som får denne krefttypen. Nyere forskning viser imidlertid at dette ikke er like effektivt som man har trodd. Pasienter og kreftformer er ikke så like som man har trodd, og at det faktisk er store variasjoner. Helsevesenet må fornye kreftbehandlingen, man må bort fra prinsippet “one size fits all” og tilpasse kreftbehandlingen til den enkelte pasient.

For oss som er rammet av nevroendokrin kreft (NET-kreft) er vi på mange måter helt i forkant av denne utviklingen ”Fremtiden er her nå”.

NET-kreft er ingen ”ny” kreftsykdom. Allerede tilbake på slutten av 1800 tallet kjente man til NET-kreft eller karsinoider, og den tysk forskeren Siegfried Oberndorfer beskrev disse i 1907. Han konkluderte med at dette var en kreftlignende sykdom, en helt feilaktig konklusjon som holdt seg veldig lenge. I dag vet vi at NET-kreft er en livstruende, aggressiv kreftsykdom. Helt frem til nyere tid hadde man ingen behandling for denne type kreft og man måtte i hovedsak la naturen gå sin gang.

I dag har vi som er NET-kreft pasienter tilgang til et høyt spesialisert helsevesen, og vi har tilgang til den beste behandling som finnes. Vi har leger, forskere og sykepleiere i verdensklasse med høy ekspertise på vårt fagfelt. Leger som har et bredt internasjonalt kontaktnett og er oppdatert på det aller nyeste inne NET-kreft. Hver enkelt pasient blir diagnostisert med moderne utstyr og metoder. Det tas prøver av kreftsvulstene og patologene klassifiserer svulstene ned på celle nivå. For NET-kreft er det over 100 forskjellige begreper/diagnoser. Den enkelte pasienten blir vurdert av et fagteam i forhold til hvilken behandling som er den beste og hvordan behandlingen skal være.
Nye legemidler er kommet til, og bare i løpet av de siste årene er det kommet mange nye behandlingsalternativer.

Dette kan gi oss som har fått NET- kreft mange ekstra leveår.

                                                                                                                                                

Men det er ikke til å komme fra at det fremdeles er mange utfordringer innen NET-kreft. Sykdommen er vanskelig å diagnostisere, man går lenge med sykdommen, og mange av oss blir først feildiagnostisert før vi kommer til riktig behandling. Med det resultat at vi har fått en kronisk uhelbredelig kreftsykdom. Det er også fremdeles leger som snakker om karsinoider, og en kreftlignende sykdom. Vi vet også at det er pasienter som ikke får ta del i den ekspertise som vi faktisk har i Norge. Det er pasienter som behandles av feil leger, på feil sykehus, og ikke får tilgang til den behandlingen de burde ha.

Et eksempel på dette er Lutetium behandling som har veldig gode resultater, men som vi fremdeles ikke har fått til Norge. Her viser statiske data at det er store forskjeller på hvem som får dette tilbudet. Det burde være langt flere av oss, og uavhengig hvor vi bor, som får tilgang til denne.

Vi er kommet langt innen NET-kreft, men det stadig mye å ta fat i for oss som pasientforening. Det er imidlertid veldig gledelig å se den utviklingen vi er vitne til og den interessen det er for NET-kreft både i Norge og internasjonalt.

En av de ledende NET-kreft forskerne sier at helsevesenet må lære av kreftbehandlingen som brukes i forhold de sjeldne kreftformene som NET-kreft. Det er her utviklingen går raskest og her man har best resultater.

Vi i CarciNor ser med håp og spenning fremover.

Blogg innlegg fra CarciNor
Tore Åsbu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s