Rekruttering til forskningsprosjekt

Vi rekrutterer pasienter og pårørende til deltakelse i forskningsprosjekt

“Pasienters erfaringer med å leve med nevroendokrin tynntarmskreft”

 

 

.

Forskningsprosjektets mål er å bidra til kunnskap om hvordan det erfares å leve med NETT.
Studien ønsker å belyse dette sett fra pasientens og de pårørendes perspektiv.
– Å leve med NETT, hva erfares som de største utfordringene?
– Hva du anser som viktige tiltak for å redusere utfordringene, for på den måten å kunne bidra til bedre helse og livskvalitet.

Prosjektleder, og ansvarlig for studien, er førsteamanuensis Trude Haugland, VID vitenskapelige høyskole.
Med i prosjektgruppen er dr.med. Espen Thiis-Evensen, OUS og dr.med Halfdan Sørbye, HUS.

Ønsker du å delta,
ta kontakt med Trude Haugland, tlf 95861146, trudee.haugland@gmail.com

 

Pasientforeningen CarciNor støtter prosjektet og bidrar med forskningsmidler til studien.
Vi ønsker å samle erfaringer fra mange steder i landet, og håper aktuelle pasienter og pårørende blir med på studien.
All informasjon blir behandlet konfidensielt.

CarciNor har ingen innsikt i denne informasjonen, eller hvem som rekrutteres til forskningsprosjektet.
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Trude Haugland, tlf 95861146, trudee.haugland@gmail.com

Les mer om forskningsprosjektet her …..

 

Førsteamanuensis Trude Haugland er tidligere tildelt CarciNors forskningspris i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid.

”Livskvalitet: Forskning på pasienter med nevroendokrin tumor”

– “Trude Hauglands forskning er rettet direkte mot oss som er rammet av nevroendokrin kreft. Målsetning med forskningen er å få økt kunnskap og forståelse relatert til livskvalitet hos pasienter med NET-kreft. I tillegg viser studien hvordan et undervisningsprogram basert på psykososiale elementer kan bidra til å endre mestringsforventning og helserelatert livskvalitet hos NET pasienter.” Les mer på våre nettsider her ….

 

 

Støtt CarciNors forskningsfond.

Alle gaver til CarciNors forskningsfond går uavkortet til forskning på NET-kreft. Gaver til kreftforskning gir rett til skattefradrag. Dersom du ønsker skattefradrag må du huske å oppgi både navn og personnummer som betalingsinformasjon på vedlagte giro eller i nettbank. Les mer på våre nettsider her ….

 

Tekst: Tore Åsbu
Foto: CarciNor

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s