Å jobbe med NET-pasienter: Meizi Zheng

I en ny serie vil NETverket presentere helsepersonell som jobber tett på NET-pasienter. Først ute er Meizi Zheng som er sykepleier og jobber på sengeposten ved seksjon for gastromedisin, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

meizi-zheng
Meizi Zheng har jobbet de fire siste årene ved Rikshospitalet i Oslo. Foto: Privat

Zheng er opptatt av å bli kjent med pasientene sine, for som hun sier, det er da man skaper en best mulig dialog. Denne våren studerer hun ved HiOA i tillegg til at hun jobber 50 % på avdelingen.

 

Viktig å bli kjent med pasienten, for å skape en best mulig dialog!

Navn: Meizi Zheng

Arbeidssted: Sengeposten ved seksjon for gastromedisin, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Jobbet her i fire år i desember 2016.

Bakgrunn: Bachelor i sykepleie fra Høgskolen i Narvik. Etter endt studie, jobbet i Stavanger og deretter Tønsberg.

Nyre- og gastrosengepost er en medisinsk sengepost med plass til 25 pasienter. Hovedvekten er transplantasjonspasientene. I tillegg har sengeposten også pasienter med nevroendokrin kreft og pasienter med betennelseslidelser i tarm og forsnevringer i nyrearteriene.

De fleste NET-pasientene hører til på Medisinsk dagenhet, men noen kommer også innom sengeposten. De kommer både inn for kontroll og til behandling (cellegift eller sprøyte). NET-pasientene som skal ha cellegift, kommer til Rikshospitalet for førstegangsbehandlingen. De får én dose hver dag i fem døgn, og dette er det sykepleierne som gir. I den forbindelse er det mye viktig informasjon som pasienten må få med seg. Zheng understreker at de er tydelige på hva det er pasienten må spørre legen om. Dette er viktig for at rett informasjon skal komme fra rett fagperson. Etter førstegangsbehandlingen på Rikshospitalet, er det lokalsykehusene som tar over ansvar for videre cellegiftbehandling. Hver tredje måned kommer pasientene tilbake til oss, som regel på Medisinsk dagenhet, for vurdering av behandlingseffekt.NET-pasientene som blir behandlet kirurgisk kommer som regel til videre kontroller hos leger på dagenheten.

I tillegg til å gi behandling og informasjon til NET-pasientene, er det også viktig å passe på de pårørende. Det varierer hva den enkelte pasient og pårørende har behov for. Inntrykket Zheng har er at NET-pasientene har forberedt seg og er innstilt på å ta imot informasjon. En viktig oppgave til sykepleierne på sengeposten, er å trygge pasienten før de reiser hjem. Sammen snakker de om daglige rutiner og gjøremål, diskuterer kosthold, eventuelle bivirkninger av medisiner, og ser generelt på tiltak for å forbedre livskvaliteten. Zheng understreker hvor viktig det er at pasienten forbereder seg mentalt før hjemreisen. Helt konkret går det på hvordan de skal takle hverdagen når de kommer hjem. Hvis det er behov kan sykepleierne organisere tverrfaglig samarbeid med hjemmesykepleier, ernæringsfysiolog og hjelpemiddelsentralen (hvis det for eksempel er behov for ernæringspumpe eller sonde). Alle nye NET-pasienter får utlevert NET-kreft heftet, og før avreise kan de få en samtale med Kjerstin E. S. Mordal. Hun er kreftsykepleier ved Senter for nevroendokrine svulster.

tre-gratier-av-istvan-lisztes-utenfor-rikshospitalet
Tre Gratier, skulptur av Istvan Lisztes, utenfor Rikshospitalet. Foto: Mari Sandvold

Zheng er opptatt av å bli kjent med pasienten, for å skape en best mulig dialog. Det er denne menneskelige kontakten som er det beste med jobben synes hun. Når pasientene gir positive tilbakemeldinger, og setter pris på det en gjør som helsepersonell, øker det også motivasjonen. Zheng skryter av NET-pasientene og den positive innstillingen de har. De er utrolig hyggelige og veldig samarbeidsvillige. Akkurat dette gjør at hun savner å ikke kunne få følge opp NET-pasientene over tid. Man blir jo interessert i å vite hvordan det går med dem, som hun sier.

Typisk for mange NET-pasientene er at de ofte sliter med diaré. Mange kan være ukomfortable med å dele rom og bad. Siden det er alt for få enkeltrom, så er det ikke alltid mulig å tilrettelegge så godt som man gjerne skulle, forteller Zheng. En annen utfordring for mange NET-pasienter er kosthold. Når matlysten mangler er det ekstra viktig å jobbe med motivasjonen. I tillegg er det viktig å ha fokus på fysisk aktivitet. Det er også med på å gjøre pasienten mentalt sterkere. Zheng forteller at de ofte henviser NET-pasienter til ernæringsfysiolog.

Den kliniske delen av jobben er den som er mest interessant, synes Zheng. Hun liker håndarbeid, og det kommer godt med å være fingernem i dette yrket. Å jobbe som sykepleier kan være både fysisk og psykisk tungt. Da er det viktig å kunne takle stress, og være klar i hodet på hva en skal gjøre. Å sikre et godt arbeidsmiljø er viktig, både for personalet og pasientene. På avdelingen har de faste fellesmøter, og et av tiltakene de gjør er å prøve å finne ”riktig” sykepleier for ”riktig” pasient. En god dialog mellom sykepleier og pasient har utrolig mye å si. OUS har egne utdanningsstillinger for kreftsykepleiere, men ikke i år. Det er absolutt behov for flere sier Zheng. I dag har de kun én på sengeposten. Ellers passer avdelingslederen på at personalet går på kurs, understreker Zheng. Hun var selv på det Nordiske sykepleiermøtet om NET-kreft i sommer.

NET-pasienter er en spennende og spesiell pasientgruppe. Zheng opplever at denne gruppen har et bra sosialt nettverk, og blir godt fulgt opp av familie og venner. De er flinke pasienter som husker på hva de skal gjøre. Når det er så lett å bli engasjert i NET-pasientene og man har fått god kontakt, er det litt trist når de reiser hjem og går over til lokalsykehusene, avslutter Zheng med.

 

Tekst: Mari Sandvold

Foto: Privat

Intervjuet sto første gang i NETverket 4-2016

(Artikkelen er noe redigert for å passe til blogg formatet. Red. anmerkning)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s