Forskningspris 2016, Gen-forandringer i kreftsvulster

CarciNor deler ut forskningsmidler til forskning innen NET-kreft, nevroendokrin kreft.
CarciNors forskningspris for 2016 ble delt likt mellom dr.med. Jon Arne Søreide SUS, og forskningsprosjektet Gen-forandringer i kreftsvulster hos pasienter med gastroenteropankreatiske nevroendokrine carcinomer (GEP-NEC).

CarciNors forskningspris for 2016
“Gen-forandringer i kreftsvulster hos pasienter med gastroenteropankreatiske nevroendokrine carcinomer (GEP-NEC)”

Forskningsprisen er på kr. 100.000.-

 

Seniorforsker P. Andresen og Overlege dr.med G. Hjortland.

.

Dette er et  pågående forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus, OUS for gastrointestinale nevroendokrine karsinomer, såkalte GEP-NEC.

NET-kreft er en sjelden kreftsykdom, og for CarciNor er det viktig å være en pådriver for å øke forskningen på denne kreftformen. CarciNors forskningsfond har som målsetning å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft.

 

Gen-forandringer i kreftsvulster hos pasienter med gastroenteropankreatiske nevroendokrine carcinomer (GEP-NEC)

– ”Isolere DNA fra tumor-blokker, samt utføre analyser for kjente molekylære faktorer som er dokumentert å ha betydning for prognose og behandling ved andre typer tarmkreft.

Blant slike faktorer er RAS gener (NRAS/KRAS) samt BRAF, og kjente mutasjoner i disse genene. Man ønsker også og undersøke forekomst av DNA mikrosatellitt instabilitet i svulst-prøvene, som et mål på ervervet defekt/skade på DNA  reparasjonsgener (mismatch repair gener).

 

Beskrivelse

Dette er et  pågående forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus for gastrointestinale nevroendokrine karsinomer, såkalte GEP-NEC. Dette er en undergruppe av alle nevroendokrine svulster (GEP-NEN), der nevroendokrine karsinomer er langt mer aggressive med høyere proliferasjonsrate i svulsten (Ki67 index 20-100%) og dårlig prognose.
I en retrospektiv studie av over 300 slike pasienter i Norden, var median overlevelse kun 11 mnd [1].

Det er identifisert ca 60 tumor-prøver, og man planlegger i første rekke å isolere DNA fra tumor-blokker, samt utføre analyser for kjente molekylære faktorer som er dokumentert å ha betydning for prognose og behandling ved andre typer tarmkreft.

Blant slike faktorer er RAS gener (NRAS/KRAS) samt BRAF, og kjente mutasjoner i disse genene. Man ønsker også og undersøke forekomst av DNA mikrosatellitt instabilitet i svulst-prøvene, som et mål på ervervet defekt/skade på DNA  reparasjonsgener (mismatch repair gener).

Med bakgrunn i de kliniske data som allerede er innsamlet for denne pasientgruppen, vil man kunne relatere molekylære funn til kliniske variabler som overlevelse, respons på behandling og andre kliniske forhold.

 

[1] Sorbye, H., et al., Predictive and prognostic factors for treatment and survival in 305 patients with advanced gastrointestinal neuroendocrine carcinoma (WHO G3): the NORDIC NEC study. Ann Oncol, 2013. 24(1): p. 152-60. Les mer om dr. Sørbye her …

 

Prosjektansvarlige:

Overlege dr.med. Geir Olav Hjortland
Seniorforsker og molekylærpatolog Per Arne Andresen
Patolog dr. Inger Marie Bowitz Lothe
Les mer om CarciNors forskningspris i vår folder om forskningsprisen for 2016 her ….

.

Forskning på NET-kreft

Studier viser at det tildeles lite økonomiske midler til forskning på sjeldne kreftsykdommer. Det er viktig at vi som pasientforening for personer med NET-kreft, aktivt bidrar til at det forskes på denne kreft formen. Les mer om CarciNors forskningsfond her ……

Støtt CarciNors forskningsfond på kontonummer: 5082.07.66331
CarciNors støtte til forskning og vårt forskningsfond er gjort mulig gjennom gaver fra våre medlemmer og støttespillere. Alle gaver til CarciNors forskningsfond går uavkortet til forskning på NET-kreft, ingen administrasjonavgift. Gaver til CarciNor gir rett til skattefradrag. Dersom du ønsker skattefradrag må du huske å oppgi både navn og personnummer som betalingsinformasjon på vedlagte giro eller i nettbank. Les om skattefradrag her ….

 Gaver til CarciNors forskningsfond går uavkortet til forskning på NET-kreft

.

Forskning og informasjon

I tillegg til vårt informasjonsarbeid, er CarciNor også en aktiv økonomisk bidragsyter til forskning innen NET-kreft. CarciNor søker etter konkrete prosjekter inne NET-kreft og deler årlig ut midler til relevante prosjekter. I retningslinjene for CarciNors forskningsfond konkretiserer foreningen hvordan CarciNor skal formidle og bruke midler som er samlet inn for forskning.

.

CarciNor søker nye forskningsprosjekter

Søk om forskningsmidler fra CarciNor. Vi oppfordrer aktuelle søkere til å ta kontakt med oss for mer informasjon om søknad og tildeling av midler fra CarciNors forskningsfond. Les mer her ………….

 

Tekst: Tore Åsbu, CarciNor
Foto: Privat

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s