CarciNors forskningspris for 2016

CarciNor deler ut forskningsmidler til forskning innen NET-kreft, nevroenedokrin kreft.
CarciNors forskningspris for 2016 ble delt ut på NET-kreft dagen 10. november.

Professor dr.med. Jon Arne Søreide
tildelt CarciNors forskningspris for 2016

Forskningsprisen for 2016 er på kr. 100.000.-

soreide-sus
Overlege og professor dr.med. Jon Arne Søreide, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Stavanger Universitetssjukehus. Bilde: Svein Lunde, Helse Stavanger.

 

NET-kreft er en sjelden kreftsykdom, og for CarciNor er det viktig å være en pådriver for å øke forskningen på denne kreftformen. CarciNors forskningsfond har som målsetning å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft.

Professor Jon Arne Søreide er overlege ved Stavanger Universitetsykehus og begynte ved sykehuset i 1987, og ble samme året professor ved Universitetet i Bergen. Professor Søreide er tildelt forskningsmidler til sin studie;

Vurdering og evaluering av ulike behandlinger NET- pasienter har gjennomgått, og også vurdering av overlevelse.

Med grunnlag i en nylig publisert studie om forekomsten av nevroendokrine svulster i fordøyelsestrakten (GEPNET) ved Stavanger Universitetssjukehus (som dekker Sør-Rogaland – 350 000 innb.) mellom 2003-2013. ”Epidemiology and classification of gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms using current coding criteria”. Br J Surg 103: 226-232, 2016. Sandvik, OM; Søreide, K; Gudlaugsson, E; Kvaløy, JT; Søreide, JA.

Spesifikke diagnosekoder for denne svulsttypen har manglet, og kriterier for klassifisering av svulstene har vært varierende. Ved hjelp av ulike tilnærminger er det identifisert 204 pasienter med GEP-NET i dette tidsrommet. Man fant bl.a. høyere forekomst enn det som vanligvis rapporteres. I tillegg ble svulstkategorier og informasjon om vekstpotensiale for svulstene basert på moderne kriterier presentert.
Videre arbeid basert på denne populasjonsbaserte pasientkohorten vil omfatte vurdering og evaluering av ulike behandlinger som disse pasientene har gjennomgått. Basert på en oppdatert oppfølgning blir også overlevelse vurdert.

 

Prosjektansvarlig:
Overlege og professor dr.med. Jon Arne Søreide. Avdeling for gastroenterologisk kirurgi. Stavanger Universitetsjukehus.
Les mer om CarciNors forskningspris i vår folder om forskningsprisen for 2016 her ….

forskningsfond-tildelt-2016-soreide

.

Kirurgisk forskning på et svært avansert nivå

Helse Stavanger gir Professor Søreide meget god omtale i sin artikkel om forskningsprisen.
“I en revisjon utført av Norsk Forskningsråd for fire år siden, fikk kirurgisk forskning i Helse Stavanger karakteren «excellent» og som ga betydelig drahjelp og energi til å fortsette forskningsarbeidet.

Prestisjetunge The Lancet fulgte opp fra sitt ståsted:
– Anerkjennelsen som ligger i artiklene som The Lancet nå har gitt ut, er også en ny bekreftelse på at SUS og Vestlandet driver fram forskning på et svært avansert nivå, uttalte daværende forskningsdirektør ved SUS, Stein Tore Nilsen.

– Drivkraften ligger i den kirurgiske forskningsgruppen, men det er likevel grunn til å trekke fram den gastrokirurgiske forskningen som Jon Arne Søreide står bak og som fortsatt er i sterkt utvikling, The Lancet er blant fire av verdens mest viktige og prestisjefylte tidsskrift vi har innen internasjonal forskning. At SUS sin kirurgiske forskningsgruppe gis plass til to artikler i samme utgave, er en helt fantastisk anerkjennelse, uttalte Nilsen.

Lese hele artikkelen fra  Stavanger Universitetsykehus, Gottfred Tunge, her ……

 

.

Forskning og informasjon er en viktig del
av CarciNors arbeide.

CarciNor arbeider for å bidra til å informere om, og finne frem til utredning og behandling for de som blir berørt av NET-kreft.

Støtt CarciNors forskningsfond på kontonummer: 5082.07.66331
Alle gaver til CarciNors forskningsfond går uavkortet til forskning på #NETkreft. Gaver til #kreftforskning gir rett til skattefradrag. Dersom du ønsker skattefradrag må du huske å oppgi både navn og personnummer som betalingsinformasjon på vedlagte giro eller i nettbank.

.

CarciNors forskningsfond for NET-kreft

I retningslinjene for CarciNors forskningsfond konkretiserer foreningen hvordan CarciNor skal formidle og bruke midler som er samlet inn for forskning.
I tillegg til vårt informasjonsarbeid, er CarciNor også en aktiv økonomisk bidragsyter til forskning innen NET-kreft. CarciNor søker etter konkrete prosjekter inne NET-kreft og deler årlig ut midler til relevante prosjekter.

.

Søk om forskningsmidler fra CarciNor

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft. Vi oppfordrer aktuelle søkere til å ta kontakt med oss for mer informasjon om søknad og tildeling av midler fra CarciNors forskningsfond. Les mer her ………….

 

Tekst: Tore Åsbu

Referanse artikkel: Gottfred Tunge, Stavanger Universitetsykehus.
Bilder: Stavanger Universitetssykehus. Svein Lunde, Helse Stavanger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s