Forskningsmidler fra CarciNor

CarciNor søker nye forskningsprosjekter

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft, nevroendokrin kreft, carcinoid. CarciNors forskningsfond har som målsetning å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til sjelden kreftsykdom, NET-kreft. CarciNor ønsker å være med å sikre at vi finner bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft.

CarciNors forskningspris er på 100.000 kroner, og deles ut i forbindelse med markeringen av NET-kreft dagen 10. November.

Søk om forskningsmidler for 2016 – snarest.

CarciNor er en aktiv bidragsyter til forskning innen NET-kreft. Det deles årlig ut midler til relevante prosjekter. Målsetningen for CarciNors forskningsfond er å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om søknad og tildeling av midler fra CarciNors forskningsfond.

forskning-annonse-sept-2016

 

Takket være små og store bidrag til vårt forskningsfond kan CarciNor bidra til forskning på NET-kreft.

 

brosjyre CN evensenbrosjyre CN stokmo

For 2015 ble CarciNors forskningspris tildelt to forskningsprosjekter.

Les mer om våre forskningsprosjekt, se www.carcinor.no for mer informasjon.

Søknader sendes snarest på e-post; post@carcinor.no

Tekst: Tore Åsbu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s