Menn som pårørende, hvilke behov for tilbud og støtte har de?

Erfaringer fra både Kreftforeningen og Utviklingssenter for hjemmetjenester viser at det er flest kvinner som benytter seg av tilbudene som finnes til pårørende i dag. Har menn som pårørende behov for en annen type tilbud enn det som finnes i dag, og i tilfelle hvilke type tilbud og støtte ønsker de? Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hamar og Kreftforeningen, ønsker å kartlegge behovene til menn som er pårørende til alvorlig syke. Hva slags informasjon eller tilbud trenger de i hverdagen?
Er du mann (over 18 år) og pårørende, eller kjenner noen som er det, så bruk noen minutter på å svare på undersøkelsen! Siste frist er 31. desember 2015.

Olav har vært pårørende i 30 år

Olav F. Kornberg, pårørende. Foto: Per Walle
Olav F. Kornberg, pårørende. Foto: Per Walle
Olav F. Kornberg er fra Bergen og har i en årrekke arbeidet som seniorrådgiver helse-, miljø og sikkerhet ved Marinebasen Haakonsvern. Olav har vært pårørende i over 30 år. Han er gift med Sølvi som har NET-kreft, og de har en datter. Sølvi hadde mange symptomer før hun endelig fikk sin diagnose.

Er ikke 30 år lang tid som pårørende?
– Det er lang tid men det er ikke noe vi kunne velge vekk sier Olav. I førstningen var jeg ung og usikker på min rolle som pårørende. Vi fikk som pårørende sjelden være med inn til legen. Vi hadde heller ikke noe kontaktnett med andre pasienter. Heldigvis er det blitt annerledes med tiden. Nå har vi foreningen, tilbud om å reise til Montebello og samlinger i regi av Kreftforeningen, noe som gir oss god støtte.
Jeg ser ikke på pårørenderollen som noe spesielt. Det er et uttrykk for kjærligheten til Sølvi. Jeg ønsker å være involvert og hjelpe til når hun trenger støtte, hjelp og avlede fra sykdommen.
Føler du at du er et annet menneske nå etter 30 år i pårørenderollen?
– Tiden har tilført meg mye erfaring og har lært meg å holde fokus på positive ting i livet.
Synes du at det til tider kunne bli for mye?
– Nei, jeg har aldri hatt den følelsen. Jeg har kanskje blitt litt mer engstelig for utfallet. Men jeg vil alltid være støttespiller.
Hva prioriterer du som pårørende?
– Jeg tar det som det kommer. Det er samspillet som er viktig og at vi har en kjemi oss imellom som fungerer. Det er også godt å stille seg til disposisjon for andre kreftpasienter som trenger en å snakke med.
Jeg vil gjerne gi ros til alle frivillige som i regi av Kreftforeningen hjelper til på forskjellige områder.
Utfordret det deg som mann på noen måte at Sølvi ble alvorlig syk?
– Nei, jeg har alltid tatt mitt ansvar hjemme og når sykdom meldte seg falt
det helt naturlig. Samlivet og datteren vår var det viktigste for meg.
Har det vært berikende eller utmattende for ekteskapet deres at Sølvi har vært syk så lenge?
– Tross alle påkjenninger vil jeg si at det har vært berikende år for meg.
Burde det være egne rettigheter for pårørende til mennesker med alvorlig sykdom?
– Jeg har aldri følt behov for det som pårørende, men jeg vet om andre som kanskje har behov det.

 

Tekst og foto: Per Walle

Intervjuet sto første gang i NETverket 2-2015

(Artikkelen er noe redigert for å passe til blogg formatet. Red. anmerkning)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s