Pasientforeninger på Facebook

Hvordan kan vi som pasientforening få mest mulig igjen for tid og krefter investert i sosiale medier?
Alle pasientforeningene har egen nettside hvor man presenterer foreningen og aktiviteter. Sosiale medier er på mange måter blitt den nye web og nettsidene er i ferd med å miste interesse. Det er de som hevder at tradisjonelle nettsider vil forsvinne i løpet av relativt kort tid.

Hvordan lykkes på sosiale medier?

Sosiale medier er blitt en del av hverdagen. Facebook (Fb) har mer enn 3 mill. brukere i Norge. Det er en forventning om at vi som pasientforeninger er tilstede her, både fra egne medlemmer og våre støttespillere. Ved kommunevalget nå sist blir sosiale medier trukket frem som viktige kanaler til å nå frem til velgerne. – ”Sosiale medier er avgjørende for om partier gjør suksess ved valg” sier Tarjei Skirbekk, tidligere Arbeiderparti-rådgiver.

 

fb hero

Facebook – Strategi

Alle pasientforeninger har nytte av en klar strategi for sin aktivitet på Facebook. Dette er uavhengig om man posterer sjelden, eller flere ganger til dagen.
Posterer man sjelden, vil det være viktig å treffe sitt publikum med de postene man har. Er man veldig aktiv, gjelder det å sortere på materialet, slik at man kommer frem med sitt budskap og at dette ikke forsvinner i alle posteringene. Det er brukt flere kilder til artikkelen. Hero-modellen er hentet fra Patient Association European Digital Academy, (med 3 Monkeys (3M) som teknisk arrangør)

Les mer i CarciNors undersøkelse – “Pasientforeningene på sosiale medier”

.

Hero-modellen

Hero-modellen er en modell for planlegging og gjennomføring av aktivitet på sosiale medier, for posteringer og innhold som skal postes. Hero kan brukes både for å planlegge lengre tidsrom (eks. måned) men også for flere posteringer daglig (eks. Pituitary Foundation). Presentasjonen foreslår også aktuelt innhold for Hero-modellen. Dette tilpasses til stoff i egen forening og egen planlegging.

 

Hero-modellen – som månedsplanlegging

Hero-modellen er også aktuell for planlegging om man er aktiv på flere plattformer. I denne artikkelen ser vi på Hero-modellen for bruk mot Fb.
Hero-modellen deles inn i tre hovedelementer – Hero, Hub, Hygiene.

fb plan

Hero – Månedens hovedsak (blå)

Store dager som; NET-kreft dagen, Verdens kreftdag, Rare disesase day, Lungekreft mnd/dag, Pancreatic day (begge disse er aktuelle diagnoser for NET-kreft), Sentrumsløpet, Montebello NET-kurs, forskningspris annonsering, forskningspris vinnere, julefeiring … Ved å ha en klar Hero sak og bygge opp mot denne, får man god uttelling i forhold til ”likes” og oppmerksomhet for saken.

Hub – Ukens hovedsak (grønn)

Medlemsblad NETverket (4 nummer), CarciNors blogg, 17 mai, morsdag, farsdag, samarbeidspartnere, Kreftforeningen ……
Sitater, det synes som Fb aldri går lei av aktuelle sitater. Bruker Hub postering til å bygge opp om månedens Hero sak.

Hygiene – jevnlig produsert stoff (oransje)

I hovedsak stoff fra egen forening. Hygiene er et fundament for aktiviteten på Fb. Presenterer egne aktiviteter, eget stoff fra egne nettsider og medlemsblad.

“Hygiene”, pasientforeningens fundament for aktiviteten på Fb.

 

Hero-modellen for daglig aktivitet

Pituitary Foundation (UK) tar Hero-modellen et steg videre. Pituitary fokuserer mye på forskjellige aktiviteter i forbindelse med innsamlinger, men har en klar strategi på når man skal postere forskjellige tema. Se mer om Pituitary Foundation på deres Fb side.

fb hero day

Hero – Kveld (21.00)
Stoff fra Hero månedsplanleggingen.
Dagens viktigste postering. Det er på dette tidspunktet vi har flest potensielle besøkere, Fb brukere, som kan se vår postering. Et tidspunkt som må prioriteres. Poster man sjelden på Fb er det dette tidspunktet man bør velge. Alle posteringer i hovedsak med egen illustrasjon/ bilde.

Hub – Lunsjtid (11.00)
”Løst og fast” – aktuelle tema, nyheter som er i media. Lenker fra Kreftforeningen, pasientforeninger, fagstoff, forskningsstoff med mer.

Hygiene – Morgen (08.00)
”Brød meldinger” – fast stoff fra foreningen.
Ved å bruke Hygiene som fast postering er man sikret at foreningen alltid er til stede på fb.
Her har vi mye stoff å ta av, og mye å variere rundt samme tema. Mye av dette materiale finner vi på egen nettside. Vi tar med lenke til vår nettside og bidrar til flere besøk her. Dette er materiale som aldri går ut på dato og kan gjenbrukes med jevne mellomrom. Hygiene-poster kan planlegges og legges ut i god tid på tidsplanleggeren i Fb. Dette er posteringer med egne bilder og lenker til egen webside.
Aktuelle posterer – likeperson, kontakttelefon, brosjyrer, diagnose, medlem, grasrot …..

 

Hvor aktiv skal man være?

Dette er noe den enkelte forening selv må ta stilling til. Uansett bør man ha en plan -med postering, og -tid for postering. Planlagte posteringer, på tid og dag, gir bedre utbytte enn tilfeldig aktivitet. Velger man to posteringer per dag bør man ha Hygiene som et fast fundament (lunsjtid), og slå sammen Hero og Hub innholdet (kveld). Det synes også som en bedre strategi med posteringene fordelt jevnt over dager, i forhold til mange på en dag.

fb hero day2

En Fb postering har bare en viss levetid som nyhet.

 

MAKVIS på Facebook

Makvis er en kjent pedagogisk modell som man også vil kunne dra nytte av på Fb.
For Fb er kanskje Variasjon den viktigste – at man ikke poster like saker dag etter dag, men varier dette både på sak, bilder og innhold.

fb makvis

Motivasjon – innhold våre medlemmer/brukere finner interessant.

Aktivitet – poster som kan bidra til aktivitet, man ønsker å lære mer, lenker til mer stoff.

Konkretisering – med bilder, illustrasjoner, figurer – som er aktuelle. Pasienthistorier. Konkretisering av aktuelt stoff, vise til aktuelle eksempler med lenke.

Variasjon – kanskje det viktigste momentet. Variasjon både i sak og innhold, presenterer saker fra forskjellige aktører.

Individualisering – våre medlemmer/Fb venner må finne at posteringen gjelder dem.

Samarbeid – med våre samarbeidspartnere, pasientforeninger. Vi viser samarbeidet gjennom våre Fb posteringer.

 

Beste tidspunkt for Fb postering

Hva er det beste tidspunktet for å postere på Fb? Hvordan treffer man flest mulig med sin postering?

En Fb postering har bare en viss levetid som nyhet, derfor gjelder det å treffe Fb-brukerene når de er aktive. Tidspunktene det vises til her er ikke noen absolutte tidspunkt, men angir allikevel tidspunkt man bør forholde seg til. Her vil den enkelte forening kunne spisse sin aktivitet i forhold til egne data man henter fra Innsikt verktøyet på Fb.

 

fb stat

Tider som er de beste for postering.

08.00 – Morgen brukeren – sjekker inn på jobb, finner kaffe, sjekker Fb. Kl. 08.00 er tidlig, men ser vi på vår statistikk er dette et markert tidspunkt.

11.00 – Lunsjpausen

21.00 – Ettermiddag/kveld, det er her vi treffer de fleste Fb brukerene. Etter at man er ferdig med – jobb, middag, middagshvil, ungene har lagt seg, trening …. Kl. 21.00 kan synes sent men er tidspunktet hvor våre Fb venner er mest aktive.

Tidspunktene er justert i forhold til CarciNors data, men stemmer veldig bra med for eksempel Pituitary Foundation.

 

Planlagte posteringer, på tid og dag, gir bedre utbytte enn tilfeldig aktivitet.

 

Tekst og illustrasjoner: Tore Åsbu
Kilder: Patient Association European Digital Academy, 3 Monkeys. Pituitary Foundation (UK)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s