Serotonin, matvarer og 5-HIAA

Det gjennomføres for tiden
 et prosjekt med alternativer til 5-HIAA i døgnurin ved diagnostikk og oppfølging av nevroendokrin tynntarmstumor ved Hormonlaboratoriet, Haukeland Universitetssykehus. Prosjektet har fått forskningsmidler fra CarciNors Forskningsfond.

Alternativer til 5-HIAA i døgnurin ved diagnostikk og oppfølging av NET

KristinV
Kristin Viste, Konstituert overlege, Hormonlaboratoriet Haukeland Universitetssykehus.

> Sier jeg serotonin, tenker du kanskje på lykke. Fra de store massemediene er serotonin mest kjent som et signalstoff som finnes i hjernen. Mørk sjokolade øker serotoninsignalene
i hjernen. De mest brukte antidepressivene, såkalte selektive serotoninopptakshemmere påvirker også hjernens serotoninsignaler. Til tross for denne omtalen; bare en brøkdel av kroppens serotonin er i hjernen. Mesteparten, det vil si rundt 90 %, finnes i tarmen. Det skriver massemediene litt mindre om.

Serotonin

Serotonin produseres i det vil kaller for tarmendokrine eller enteroendokrine celler i tarmen. Dette er celler som registrerer og reagerer på bla. strekk på tarmveggen samt den kjemiske sammensetningen av tarminnholdet. De tarmendokrine cellene skiller ut en rekke signalstoffer, deriblant serotonin. Dersom for eksempel strekket blir for stort vil cellene skille ut serotonin til omgivelsene rundt cellen. Dette med- fører et signal som gjør at kjertlene 
i tarmen skiller ut væske for å myk- gjøre tarminnholdet, samt at tarmens muskellag trekker seg sammen for å bevege tarminnholdet videre. I tillegg kan det gå smertesignaler, kanskje for å hindre mer matinntak. Nevroendokrine svulster i tynntarmen stammer fra forløpere til disse tarmendokrine cellene og tar derfor med seg noen av egenskapene i form av produksjon og utskillelse av signalstoff.

 

Høy utskillelse av serotonin

Høy utskillelse av serotonin er vanlig ved nevro- endokrine tynntarmssvulster. Det kraftige serotoninsignalet gir for mye av den normale responsen; for mye utskillelse av væske, for mye sammentrekning for å skyve tarminnholdet fremover og noen ganger også unødvendige smerter.

Serotonin som blir produsert av de tarmendokrine cellene vil enten bli skilt ut til omkringliggende celler som omgjør det til nedbrytningsstoffet 5-HIAA, eller vil bli tatt opp i spesialiserte celler kalt blodplater dersom det når blodbanen. Dette gjør at serotonin i blod ikke nødvendigvis er en god markør på svulstaktivitet, og vi måler derfor nedbrytningsstoffet 5-HIAA.

 

Heller ikke denne sykdomsmarkøren er helt uproblematisk

Heller ikke denne sykdomsmarkøren er helt uproblematisk, leveren fjerner 5-HIAA ganske effektivt fra blodet. Siden alt blod som kommer fra tarmen går gjennom leveren vil ikke nødvendig- vis 5-HIAA øke ved en nevroendokrin tynntarmssvulst så sant det ikke har kommet spredning til leveren slik at stoffet skilles ut direkte i blodbanen. Fra blodbanen skilles 5-HIAA ut i nyrene hvor det er mulig å måle utskillelse i urinen. Foreløpig benyttes urin- prøver til 5-HIAA fordi urinundersøkelser er enklere å få til i laboratoriet. Mens blodet inneholder store mengder av både celler og proteiner som kan forstyrre analysen, er urinen fri for disse. Kun noen få forskningslaboratorier har foreløpig fått til blodprøveundersøkelser for 5-HIAA.

 

En rekke matvarer inneholder serotonin.

Dette gjelder blant annet matvarer som bananer, kokebananer, avocado, valnøtter og tomater. Gjennom gene- tisk seleksjon har disse plantene begynt å utnytte kroppens serotoninsystem for å beskytte frøene sine. Serotonin gir som nevnt økt hastighet av maten gjennom tarmen, frø som tilbringer lite tid i det tidvis «harde» miljøet i fordøyelsessystemet har større sann- synlighet for å komme hele ut på andre siden. Hele frø blir mer sannsynlig til nye planter enn ødelagte frø. Kroppen behandler serotoninet som kommer fra tarmen og serotoninet som kommer fra maten ganske likt.

Dersom en spiser av disse matvarene få timer før eller under innsamling av urin
til 5-HIAA vil dette kunne påvirke svarene. Dette er bakgrunnen for den ganske omfattende listen over matvarer som ikke skal inntas i forbindelse med innsamling av urin til 5-HIAA.

Hvor mye en kan forvente at disse matvarene påvirker 5-HIAA nivåene 
i døgnurin og morgenurin er et pågående prosjekt ved Hormonlaboratoriet på Haukeland.

 

Tekst: Kristin Viste, Konstituert overlege, Hormonlaboratoriet Haukeland Universitetssykehus.

Artikkelen sto første gang i NETverket 3-2015
(Artikkelen er noe redigert for å passe til blogg formatet. Red. anmerkning)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s