CarciNor medlem av FFO

CarciNor er tatt opp som medlem i FFO

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

CarciNor tatt opp som medlem av FFO på deres representantskapsmøte.

FFO har med dette 80 medlemsorganisasjoner, og til sammen mer enn 335.000 medlemmer.

ffo logo

 

FFO er en paraplyorganisasjon. Det betyr at det er kun landsdekkende organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke og deres pårørende som kan bli medlem. Gjennom medlemskap i FFO har CarciNor fyllt en rekke formelle krav som er formulert i FFOs vedtekter og retningslinjer for medlemskap. Det er FFOs Representantskap som behandler søknader om medlemskap etter innstilling fra FFOs hovedstyre.

Fra kreftområdet er det nå fem organisasjoner som sammen med CarciNor er medlemmer av FFO. Barnekreftforeningen, Blærekreftforeningen, Munn- og halskreftforeningen, Prostatakreftforeningen.

 

– ”Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre.

FFO arbeider for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at man sammen står sterkere i ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert.

FFO er bygd opp rundt individuelle medlemskap, og funksjonshemmede og dere pårørende vil alltid ha kontroll over organisasjonen. I de 80 medlemsorganisasjonene finner man mange ulike funksjonshemninger representert, alt fra små diagnosegrupper til større organisasjoner som favner ulike diagnoser og sykdommer.

 

FFO en ressurs

I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der medlemsorganisasjonene kan samtale og samarbeide om felles interesseområder. I FFO-samarbeidet er det organisasjoner med vekt på både fysiske og psykiske funksjonshemninger, og svært mange organiserer kronisk syke. FFO er bygd opp med fylkeslag som vil kunne være en styrke for våre lokallag.

 

FFO http://www.ffo.no

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s