Norsk forekomststudie av GEP-NETs publisert i British Journal of Surgery

Overlege og professor dr.med. Jon Arne Søreide (ved avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Stavanger Universitetssjukehus) er leder for forskningsprosjektet “Gastroenteropancreatiske nevroendokrine neoplasmer og svulster (GEP-NENs & NETs): epidemiologi, klinisk-patologiske karakteristika, behandling og overlevelse”. Dette var ett av to forskningsprosjekt som ble tildelt CarciNors Forskningspris i 2013. Nå har Søreide og gruppa han leder fått akseptert og publisert sin forekomststudie av GEP-NETs i British Journal of Surgery, som er et internasjonalt, anerkjent medisinsk tidsskrift.

Viktig bidrag i den internasjonale NET-kreft-forskningen

NET-kreft er en sjelden kreftsykdom som få, eller ingen, har hørt om før de eventuelt selv, eller pårørende, blir rammet. En konsekvens av dette er at det tildeles få økonomiske midler til  forskning nettopp på NET-kreft. Dette ønsker CarciNor å gjøre noe med! Vi deler derfor årlig ut midler til relevante prosjekter, og ikke noe er hyggeligere enn å få bekreftet at pengene kommer til nytte.

Overlege og professor dr.med. Jon Arne Søreide, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Stavanger Universitetssjukehus
Overlege og professor dr.med. Jon Arne Søreide, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Stavanger Universitetssjukehus

Som pasientforening for en sjelden kreftsykdom er rollen til CarciNor som pådriver for økt forskning på nettopp NET-kreft en viktig del av vårt arbeid. Slik kan vi som pasientforening, i samarbeid med fagmiljøer, være med på å sikre at vi finner fram til bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft.

Populasjonsbasert kohort studie

Jon Arne Søreide og forskningsprosjektet hans har gjennomført en populasjonsbasert kohort studie fra Sør-Vestlandet, dvs. at forskerne har sett på befolkningsstatistikken og en gruppe som har én felles faktor, i dette tilfellet pasienter som i perioden mellom januar 2003 og desember 2013 fikk diagnosen GEP-NEN.

Søreide og teamet hans har identifisert alle aktuelle pasienter med gastrointestinale nevroendokrine svulster, og sett på fordeling når det gjelder diagnose, kjønn og alder.

GEP-NEN adskillig mer vanlig enn tidligere studier har vist

Søreide sier selv om den viktige publikasjonen:

Vi er svært takknemlige for at vi på denne måten har fått spredd våre resultater og vårt budskap. GEP-NENs er adskillig mer vanlig enn det tidligere studier har vist (også tidligere studier fra Norge, inkl. data fra Kreftregisteret). En av styrkene ved vår studie er at vi har kunnet “identifisere” alle aktuelle pasienter diagnostisert ved vårt sykehus, uavhengig av om de primært ble oppfattet som NET eller ikke, og helt uavhengig av om de ble rapportert som en malign NET til Kreftregisteret. Vi har allerede høstet positiv omtale av studien, og dette mener vi bidrar til å øke forståelsen av hvor viktig det er å ha et godt opplegg for denne pasientgruppen.

Publikasjonen blir trykket i et av de kommende nummer av British Journal of Surgery, og Søreide har sendt CarciNor en lenke, sammen med en takk for støtten prosjektet i sin tid fikk, for som han sier, “da ser dere at den forskning dere støtter virkelig kommer til nytte”.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bjs.10034/full

Takket være små og store bidrag til vårt forskningsfond kan CarciNor bidra til forskning på NET-kreft!

Les mer om CarciNor og vårt arbeid for forskning på våre hjemmesider : carcinor.no

 

Tekst: Mari Sandvold

 

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s