Invitasjon til CarciNors Landskonferanse 2016

CarciNors Landskonferanse for 2016 er lagt til Laholmen Hotell, Strømstad, Sverige.
Landskonferansen er et viktig samlingspunkt for alle som er engasjert i NET-kreft.

Landskonferanse for faglig og sosialt påfyll.

Invitasjon landsmøte 2016 1

.

Bli med og opplev Strømstad.
Laholmen Hotell har en meget sentral beliggenhet i Strømstad. Byen er kjent som en sjarmerende småby like forbi Svinesund, og kanskje blir det tid til en handlerunde?

Landskonferansen blir et høydepunkt for CarciNor i 2016.
Både pasienter og pårørende som er berørt av NET-kreft kan føle seg alene med sykdommen. Landskonferansen er en god ramme for å treffe andre i samme situasjon.Konferansen er åpen for alle som ønsker å lære mer om NET-kreft. Medlemmer av CarciNor får tilbud om å delta på konferansen til en meget gunstig pris.

Ta turen til Strømstad i mars 2016 for faglig og sosialt påfyll.
Velkommen til Strømstad!

Invitasjon landsmøte 2016 3

.

Påmelding

Informasjon og påmelding finner du her ….

Påmeldingsbekreftelse, praktisk informasjon, sakspapirer til landsmøte, program og faktura for egenandel blir sendt ut til alle påmeldte etter påmeldingsfristens utløp.

Påmeldingsfrist 10. desember

140423-190236

.

Reise

CarciNor legger til rette med gratis buss direkte fra Gardemoen, via Oslo. Strømstad ligger også godt til rette med ferje fra Sandefjord, eller med egen bil via E6.

Får du store reiseutgifter til konferansen?
Som medlem kan du søke om reisestøtte. Send en kort søknad hvor du redegjør for dine reiseutgifter til post@carcinor.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt.

 

Inv ball 16

.

Opphold

Opphold inkluderer overnatting, alle måltider og sebraball. CarciNor inviterer alle medlemmer med ledsager.

Vi dekker hele oppholdet med full pensjon mot en egenandel på kr. 750,- per person for medlem og familiemedlem. Støttemedlemmer kr. 950,-.
Andre interesserte er også hjertelig velkomne, men må selv dekke oppholdet à kr. 2.450,-/ 3.250,- per person i hhv. dobbeltrom/enkeltrom.
Betales via faktura som sendes sammen med påmeldingsbekreftelsen.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på telefon 21 42 06 80 eller post@carcinor.no

Last ned invitasjonen her …..

Invitasjon landsmøte 2016 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s