Medlem eller..?

CarciNor er en interesseorganisasjon for personer med nevroendokrin kreft og deres pårørende.

 

Er det noen vits å være medlem?
Får en noe igjen for det?

A039_C008_1101HK

Tekst av Per Walle (foto), redaktør for NETverket, CarciNors medlemsblad.

 

NET-kreft har aldri før vært presentert så bredt i det norske helsevesen og samfunn som nå. For en stor del takket vært CarciNor. Pasientforeningens medlemmer har brukt sine egne historier for å sette fokus på sin sykdom. Legestudenter og sykepleiestudenter har hørt sykehistorier, hørt om symptomer, lært om behandling og feilbehandling fra modige pasienter.

 

Pasientforeningen har vært med å sette NET-kreftsaken på dagsorden i helse Norge. Det er viktig både politisk og helsefaglig.

 

CarciNor knytter pasienter sammen. Bekreftelsen av at man ikke er alene med denne sykdommen er så viktig for mange. Man deler erfaringer, håp og gleder, tro og noen ganger også fortvilelse. Det er så godt å dele sin situasjon med andre som selv står i dette med begge beina, akkurat som en selv. I foreningen finner du dem!
En videre utvikling av lokallagsarbeidet og likepersonarbeidet vil komme flere pasienter til gode.

 

Nå sitter du med medlemsbladet. Det koster like mye å produsere fire slike nummer i året som det du betaler
 i medlemskontingent. Resten av foreningsgodene får du på kjøpet.

Klart det er fornuftig å være medlem!

Tekst Per Walle

Artikkelen sto første gang i NETverket 3-2014
(Artikkelen er noe redigert for å passe til blogg formatet. Red. anmerkning)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s