Dr. Haugvik forsker på NET-kreft

Doktorgradsarbeid av Dr. Sven-Petter Haugvik, MD, Phd. Institutt for klinisk medisin, OUS.

Modern Surgical Treatment and Genomic Profiling of Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms – from the Operating Theater to the Gene Lab

 

 

Dr. Haugvik gjennomførte sin disputas ved Institutt for klinisk medisin, til graden philosophiae doctor (ph.d.):

.

Om doktorgradsarbeide

Nevroendokrine svulster i bukspyttkjertelen kan fjernes trygt med moderne operasjonsteknikker.

– “I mitt doktorarbeid har vi inkludert over 200 pasienter med denne sykdommen. Vi kunne vise at laparoskopisk kirurgi, åpen bukspyttkjertelkirurgi med karrekonstruksjon og kirurgisk behandling av nevroendokrint karsinom i bukspyttkjertelen kan utføres trygt med onkologisk gunstig utfall.

Les mer i Tidsskriftet for den norske legeforening her …

.

Dedikert til CarciNor

I doktorgradsarbeidet dedikerer dr Haugvik dette til CarciNor.

«This work is dedicated to CarciNor, the Norwegian patient association for neuroendocrine cancer, for its invaluable efforts in raising awareness about and support for patients and caregivers affected by neuroendocrine cancer.

.

Forskningsmidler fra CarciNor

Dr. Haugvik ble tildelt CarciNors forskningspris for NET-kreft, til studiet. Dette er et godt eksempel på hvordan midler fra forskningsfondet går til konkrete forskningsarbeider innen NET-kreft.
Les mer om forskningsprisen fra 2011 her ….

 

.

Østlandsposten om dr. Haugvik

Østlandsposten med artikkel om dr. Haugvik, som har oppnådd doktorgrad innen nevroendokrin kreft.
Delt etter avtale med Østlandsposten.
Les artikkelen her ….

.

Forskningsmidler fra CarciNor

Bakgrunnen for at CarciNor kan dele ut forskningsmidler er CarciNors medlemmer. Små og store bidrag, og ikke minst mange minnegaver. En flott måte å minnes og hedre en person som er gått bort.

.

Gjennom tildeling av midler fra CarciNors forskningsfond, både i år og tidligere, viser vi som forening at vi tar godt vare på de innsamlede midlene til NET-kreft pasienters beste. CarciNor er en aktiv forening i forhold til å ta de innsamlede midlene i bruk, dette er ikke midler som bare settes av på en konto. Av de innsamlede midlene går 100% til formålet, administrasjonskostnadene dekkes av CarciNors ordinære midler.

Les mer om CarciNors forskningspris i våre retningslinjer for forskningsprisen.

http://www.carcinor.no/index.php/tenksebra/carcinor-og-forskning

.

Søk om midler til forskning på NET-kreft

CarciNor deler årlig ut forskningsmidler til forskning på NET-kreft. Søknadsfrist er 15 september. Les mer her….

 

 

Tekst. Tore Åsbu
Foto. CarciNor, Østlandsposten (etter avtale), Shutterstock, privat

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s