Nytt behandlingstilbud for pasienter med NET-kreft

Pressemelding fra Novartis Onkologi Norge: Nytt behandlingstilbud for pasienter med nevroendokrin kreft:

I pressemeldingen presenteres resultater fra RADIANT-4 studien, en av verdens største studieprogrammer på nevroendokrin kreft (NET). Studien viser at mTOR-hemmeren Afinitor (everolimus) sammen med beste tilgjengelige støttebehandling gir signifikant forlenget progresjonsfri overlevelse hos pasienter med avansert ikke-funksjonell NET fra lunge eller mage/tarm-kanal.

Afinitor forlenger progresjonsfri overlevelse ved spredning av NET-kreft

 

– Dette er veldig spennende resultater. Selv om vi må vente på de endelige resultatene, så ser det ut som vi har et nytt behandlingstilbud til pasienter med NET-kreft.

professor_halfdan_sørbye1

Halfdan Sørbye, professor og overlege ved onkologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

 

– Dette er veldig spennende resultater. Selv om vi må vente på de endelige resultatene, så ser det ut som vi har et nytt behandlingstilbud til pasienter med NET-kreft. Frem til nå har det kun vært dokumentert at everolimus virker på NET-kreft fra bukspyttkjertelen. Nå ser det også ut som pasienter med NET-kreft (carcinoid) fra mage/tarm-kanalen og lunge har nytte av denne behandlingen, sier Halfdan Sørbye, professor og overlege ved onkologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

 

Vanskelig å behandle

Hvert år får rundt 300 nordmenn vite at de har blitt rammet av en form for NET-kreft. Dette er omtrent like mange som får livmorhalskreft som er betydelig mer kjent. Opp mot 44% av pasientene med mage/tarm-kanal NET-kreft og 28% av pasienter med lunge NET-kreft, befinner seg ved diagnosetidspunktet i det avanserte sykdomsstadiet. Dette betyr at kreften har spredd seg til andre deler av kroppen og er derfor vanskeligere å behandle. Det finnes veldig få behandlingsalternativer for disse pasientene.

De endelige resultatene blir presentert på den store onkologi konferansen ECCO/ESMO 2015. Den nye behandlingen er i dag kun tilgjengelig for norske pasienter med NET-kreft via søknad, men kan bli tilgjengelig for alle pasienter med NET-kreft i løpet av 2016.

 

Pressemelding

Les mer i pressemeldingen http://www.carcinor.no/images/stories/Nyheter/………..

 

Tekst: Tore Åsbu

Foto: Novartis

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s