Ny kontakttelefon i CarciNor

CarciNor har egen kontakttelefon som er en del av likepersontelefontjenesten.

CarciNor har kontakttelefon

For deg som ønsker å snakke med en likeperson.

Åpningstid i kontortiden, hverdager 09.00 – 15.00.
Kontakttelefonen er et landsdekkende tilbud for de som ønsker å snakke med en likeperson. Dette er et tilbud som er åpent for alle som har behov for å snakke med en likeperson.

Man kan fremdeles ta kontakt med våre likepersoner slik som man måtte ønske. Det er en egen oversikt over likepersonene i CarciNor på våre hjemmesider http://www.carcinor.no/index.php/likemenn/likemenn-i-carcinor

Tlf. 21 420 680

Kontakttelefonen har samme nummer som CarciNor 21 420 680
Utenom åpningstidene for telefonen henvises man til sekretariatet eller til våre hjemmesider for mer informasjon.

Kontakttelefonen er et religiøst- og politisk nøytralt tilbud. Dette er et likepersontilbud og telefonen besvarer ikke medisinske spørsmål. Dersom det søkes medisinsk informasjon henvises det til fastlege, Kreftlinjen eller annen fagperson.

Kontakttelefonen betjenes av likepersoner i CarciNor.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s