NET-kreft dagen

NET-kreft dagen, 10 november

NET-kreft eller nevroendokrine svulster er ofte langsomtvoksende og symptomene kommer gjerne gradvis, av og til over år. Dette kan gjøre at symptomene, for eksempel smerte, kan komme snikende og langsomt forverres. Har man hatt litt vondt i magen, kanskje i flere år før det blir plagsomt, er det ikke alltid at dette blir tatt som tegn på en alvorlig sykdom. Dette er en kjent problemstilling for NET-kreft og fører ofte til at det går lang tid før disse pasientene får riktig diagnose.

“Time to Diagnosis”.

JG 2014 NCD photo 2

“Time to Diagnosis” er tema for årets internasjonale NET-kreft dag.

“Time to Diagnosis” vil være en global kampanje som involverer sosiale medier og deling av bilder og video med NET-kreftpasienter fra hele verden. Gjennom bilder og video vil vi sette fokus på NET-kreftpasienter og det store mangfoldet innen nevroendokrin kreftsykdom. Gjennom “Time to Diagnosis” understrekes problematikken ved at det tar lang tid før man får en diagnose, og at NET-kreftpasienter ofte blir feildiagnostisert. Dette er et samarbeid med NET Cancer Day, som koordinerer kampanjen.

 

Den internasjonale NET-kreft dagen

NET Cancer Day

NET-kreft dagen, “Worldwide NET Cancer Awareness Day” blir arrangert 10. november hvert år. Dagen arrangeres for å øke oppmerksomheten, og skape bevissthet om NET-kreft eller nevroendokrin kreft/carcinoid.

Dagen er et unikt samarbeid mellom forskjellige NET-organisasjoner over hele verden. Her er CarciNor en aktiv deltaker og bidragsyter. Dagen er blitt en internasjonal begivenhet som forener personer og pårørende som er rammet av den alvorlige kreftsykdommen. Via internett blir landegrenser og avstander visket ut, og vi kan få kontakt med andre organisasjoner og personer som er rammet av NET-kreft. Sammen danner vi et stort internasjonalt NETverk.

 

NET-kreft dagen

NET-kreftdagen arrangeres fordi en rekke studier viser at det er alvorlige mangler og feil ved diagnostisering og behandling av NET-kreft. Feil og mangler som kan føre til alvorlig sykdom og død. Det er store forskjeller på behandling av NET-kreft rundt omkring i verden, og det er viktig å skape bevissthet om kreftsykdommen.

NET-kreft dagen er blitt et unikt samarbeid mellom 24 forskjellige NET-kreft organisasjoner fra 17 land over 5 kontinenter. NET-kreft dagen er et internasjonalt samarbeid mellom pasientorganisasjoner og støtteorganisasjoner for NET-kreft fra hele verden.
Et viktig samarbeid som viser at det er store felles utfordringer i forhold til NET-kreft på tvers av landegrenser og kontinenter.

 

Ta en NET-kreft ”selfie”

JG 2014 NCD photo 2
”Selfie” med Jo Grey. Jo arbeider for AMEND, den engelske MEN (Multippel endokrin neoplasi) organisasjonen.

En av aktivitetene på NET-kreft dagen mandag 10. November vil være en streaming av bilder på sosiale medier ved å bruke hashtag (emneknagg) #NETCancerDay. Ta et selfie sammen med en plakat som forteller om hvor lang tid det gikk før du ble diagnostisert, eventuell feil diagnose, og hva din diagnose er. Les mer om foto selfien på NET-kreft dagens nettside http://www.netcancerday.org og se hvordan du kan delta.
Bildene med dette hashtag vil bli en del av et stort slideshow på NET-kreft dagens nettside http://www.netcancerday.org som viser alle bildene som er sendt inn.

Video selfie. Gjennom “Time to Diagnosis” kampanjen vil vi også lage en videomontasje som fremheve temaet. NET-kreft pasienter er invitert til å sende oss sin egen video selfie hvor man holder sin plakat, og forteller sin historie. Gå inn på NET-kreft dagens nettside http://www.netcancerday.org og se hva NET-kreft pasienter over hele verden forteller om sin historie om NET-kreft.

 

Tekst: Tore Åsbu
Foto: NET Cancer Day

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s