Home » Forskning på NET-kreft » CarciNor deler ut forskningsmidler

CarciNor deler ut forskningsmidler

CarciNor søker nye forskningsprosjekter

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft, nevroendokrin kreft, carcinoid. Forskningsfondet har som målsetning å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til sjelden kreftsykdom, NET-kreft. CarciNor ønsker å være med å sikre at vi finner bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft.

Forskningsmidler 2014

CarciNors forskningspris er på totalt 50.000 kroner, og deles ut i forbindelse med markeringen av NET-kreft dagen 10. November.

Søk om forskningsmidler innen 15.9.2014.

CarciNor er en aktiv bidragsyter til forskning innen NET-kreft. Det deles årlig ut midler til relevante prosjekter. Målsetningen for CarciNors forskningsfond er å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om søknad og tildeling av midler fra CarciNors forskningsfond.

Takket være små og store bidrag til vårt forskningsfond kan CarciNor bidra til forskning på NET-kreft.

For 2013 ble CarciNors forskningspris delt likt på to forskningsprosjekter. Les mer om våre forskningsprosjekt, se www.carcinor.no for mer informasjon.

 

Forskningsfond tildelt 2013 mai 14


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Follow on WordPress.com

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Følg CarciNor på Twitter

Ronny Allan - Living with Neuroendocrine Cancer

Awareness of Neuroendocrine Cancer and associated issues. Supporting and helping NET Patients

Laurie Works

Intuitive Tarot Guidance

carcinor.wordpress.com/

CarciNor, for alle som er engasjert i NET-kreft

Kreftforeningens blogg

Sammen skaper vi håp

Beth's Adventures with Neuroendocrine Cancer

CarciNor, for alle som er engasjert i NET-kreft

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: