NET-kreft og pakkeforløp

Med innføring av pakkeforløp for nevroendokrine svulster/tumorer (NET) har man passert en milepæl for behandling av pasienter med NET. De første pakkeforløpene ble innført ved årsskifte for bryst-, prostata-, tykk og endetarm- og lungekreft. Nå, 1 september, kom det 14. nye pakkeforløp, og blant disse også for NET.

 

En milepæl for NET-pasienter

Pakkeforløpet for nevroendokrine svulster omfatter alle NET med unntak av NET i lunge. NET utgått fra lunge kommer inn under pakkeforløpet for lungekreft. En viktig detalj blir rapporteringen i forbindelse med pakkeforløpet, hvor vi får frem sammenlignbare data for NET behandlingen ved de forskjellige sykehusene. Pakkeforløpet gir også klare frister for utredning og behandling.

Illustrasjonsfoto, Shutterstock

 

Pakkeforløpene ble innført for å sikre en bedre behandling for kreftpasienter, ikke minst i forhold til forløpstider for utredning og iverksetting av behandling. I august ble måltallene publisert for de første pakkeforløpene, med gode resultater. Noe som lover godt også for de neste pakkeforløpene.

Vi i Norge har på mange måter et fantastisk helsevesen, men det er også utfordringer. Kreftbehandling har vært en av disse, med stadige oppslag i media om pasienter som blir glemt i systemet, manglende diagnostisering og uholdbar triksing med ventelister. Det er også store forskjeller i hvordan behandlingen gjennomføres, og faktisk relativt store forskjeller i overlevelse, avhengig av hvor man bor i landet. Uholdbare forskjeller som også har berørt NET-kreft pasienter.

.

NET-pasienter skal behandles i spesialhelsetjenesten

Pasienter med NET har lenge vært lagt til spesialhelsetjenesten ved de regionale universitetssykehusene. Allikevel har vi i CarciNor jevnlig fått melding om pasienter som behandles ved andre sykehus. I pakkeforløpet sies det klart at NET pasienter skal henvises til sykehus som har ansvar for utredning og behandling for denne pasientgruppen. Det sies også klart at NET pasienter skal behandles inn under spesialhelsetjenesten, ved sykehus med spesialkompetanse vanligvis regionssykehus. Dette sikrer at disse pasienten får tilgang til de beste fagmiljøene, og den beste behandlingen vi har i landet for NET.

Det er fastlegen eller annen behandlende lege/sykehus som skal henvise til pakkeforløpet. Dette skal gjøres ved mistanke om NET, eller ved påvist NET. For å sikre kreftpasientene er det utarbeidet egne diagnoseveiledere. Fastlegen og hans kompetanse blir viktig for å oppdage NET på et tidlig tidspunkt i sykdomsforløpet, og at pasienten henvises riktig.

.

Pårørende er involvert i pakkeforløpet

Det er et fremskritt at pårørende blir involvert i pakkeforløpet. At pårørende kan være an aktiv deltaker i den grad pasienten ønsker det. Det er også veldig bra at de pårørendes selvstendige behov tas hensyn til.

For pasientforeningene er det viktig at likepersonenes rolle blir konkretisert. Sykehusene, i samarbeid med pasientforeningene, skal legge til rette for likepersonsamtaler med pasient og/eller deres pårørende.

Vi tror at pakkeforløpene kan være med på å sikre et godt behandlingsforløp for pasienter med NET. Det blir interessant å se hvordan måltallene for NET vil være ved første rapportering fra sykehusene.

 

Tekst: Tore Åsbu
Foto: Illustrasjonsfoto, Shutterstock

Artikkelen sto første gang i NETverket 4-2015
(Artikkelen er noe redigert for å passe til blogg formatet. Red. anmerkning)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s