Å snakke med en pasient – kan det læres?

Det er første gang vi møter pasienter og det er sterke opplevelser.

Jeg får litt frysninger når jeg hører pasienter fortelle. Det er veldig intimt,» sier medisiner- student Julie Bergheim Graff i Bergen. Hennes studievenninne Vilde Grotle er tydelig berørt av møte med pasientene. «Det er jo første gang vi møter pasienter og det er sterke opplevelser. Pasientene er sterke» sier hun. Allerede som første års medisin- studenter har Vilde Grotle og Julie Bergheim Graff hatt mye pasientkontakt.

Medisinerstudentene Vilde og Julie har hatt pasientsamtale med ekteparet Jan og Inger-Mai Skotnes
Medisinerstudentene Vilde og Julie har hatt pasientsamtale med ekteparet Jan og Inger-Mai Skotnes

Medisinerstudenter med nytt fag – pasientkontakt


Vilde og Julie studerer ved Universitet i Bergen som når har satt et nytt fag på time- planen for legestudentene – «Pasient- kontakt». Tidligere var det først som 3.-års-student at studentene fikk møte pasienter. Vilde og Julie har hatt pasient- samtale med ekteparet Jan og Inger-Mai Skotnes. De snakket om hvordan det er å ha kreft og leve med nevroendokrin kreft i familien? Jan har hatt kreft i 10 år. Han har i flere sammenhenger stått fram for studenter med sin sykehistorie for at de skal kunne ta lærdom av hans erfaringer som pasient. Så kan de også bli kjent med NET-kreft – en sjelden kreftsykdom. Men det blir aldri rutine å gjøre dette, sier Jan. «Jeg reagerer på samme måte fremdeles. Det er veldig følsomt for meg å snakke om dette. Jeg holdt på å gråte da vi snakket med disse studentene om min situasjon,» innrømmer han.

Ingen av de to studentene har selv vært alvorlig syk og Julie innrømmer at hun ikke har vært glad i sykehus. De har tenkt seg ut i vanlig legepraksis, men kan også tenke seg å gå inn i forskning. Ingen av dem visste at de skulle begynne studiet med «pasientkontakt» som fag, men er nå full av begeistring for det de lærer. Det er et viktig fokus og lærerne våre Edvin Skjei og Trond Viggo Torgersen er veldig flinke, sier de.

Vår første pasient

En oppgave er rett og slett å møte en pasient og samtale om sykdommen, pasient-legerollen og få erfaring med pasientrelasjonen. Da arbeider student- ene sammen i gruppe. Etter møtet med pasienten skal de så holde en pasient- presentasjon for de andre studentene på inntil 30 min. Da tar de opp tema som legerollen og profesjonalitet og øver seg på å bli bevisst maktforholdet lege-pasient. De drøfter også hvordan legen ser på pasienten og hvordan pasienten oppfatter legen og hvordan kommunikasjonen utvikler seg. Hvis det er noe pasienten er flau over, sier Julie, da må vi sanse det og vise respekt for det. Det kan være noe ved sykdommen eller noe annet enn selve sykdommen som påvirker lege-pasient-relasjonen der og da. Hvordan kan vi oppdage det og hvordan skal vi håndterer det som leger, spør de. At de må bruke mye av seg selv i dette arbeidet, er de helt enige om.

«Vi var for eksempel livredde da vi kom til Jan og Inger-Mai første gang. Han var «vår første pasient». Klart vi var spent. For en pasient må jo på en måte blottlegge seg, utlevere seg. Og hvordan får en tillit hos pasienten så pasienten vil åpne seg? Men kontakten med Jan og Inger-Mai var veldig fin sier de. Fire og en halv time satt de sammen og snakket om sykdommen og pasient-lege-relasjonen.

Hvordan hadde samtalen vært for pasienten?

Profesjonalitet
Etterpå skulle de lage et refleksjonsnotat på bakgrunn av besøket. Hvordan hadde samtalen vært for pasienten og hvordan hadde det vært for studentene? Og hvordan skal en snakke til pårørende? Opp- fattet studentene det som pasienten ville formidle? Men heldigvis er ikke alt i en slik situasjon er alvorlig. Det var godt for alle at Jan og Inger-Mai flere ganger krydret samtalen med humor. Når Vilde og Julie så skulle oppsummere et så intenst og langt møte til en halv times presentasjon, kjente de på at de var en krevende utfordring. Jan og Inger-Mai var med da presentasjonen ble lagt fram for de andre studentene. Det ble interessant og lærerik for begge parter. Pasientkontakt er et spennende felt og alle studentene gleder seg til dette faget, forsikrer Julie og Vilde. «I det faget er det ingen som sovner» sier de med et smil.

Samtaler er viktige

Allerede som første års studenter er de levende opptatt av medisinsk etikk og de etiske dilemmaer som de som leger kan bli satt i. De skal ta vanskelige avgjørelser under tidspress, de skal forholde seg til budsjetter og hvilke medisiner og behandling en har råd til og hvilken behandling som er nødvendig. På en måte er det den klassiske problemstillingen – en eller alle, sier de. Noen studenter er jo så velmenende at de vil gjøre alt som er mulig for én pasient. Det er mange dilemmaer her. «Det er godt at vi har seks år på oss til å reflektere over disse spørsmålene», tenker Julie og Vilde høyt. Inger-Mai trekker til slutt fram pårørende-perspektivet. «Det er en prosess å bearbeide meldingen om kreft. Du tar den ikke på strak arm, men så må vi også leve», sier hun med overbevisning.

Hun har også engasjert seg som likeperson og når noen henvender seg tar hun seg god tid. Hver samtale er viktig og så er det taushetsplikt! Vilde og Julie er

imponert over CarciNor som utgir informasjon om sykdommen for andre.

Samtaler er viktige. De engasjerer både legen og pasienten på alle måter. De kan ta uventede vendinger. Da nytter det ikke bare å holde seg til egne punkter, men bli med til det som er viktig. Det gjelder både for lege og pasient.

Tekst og foto: Per Walle
Artikkelen sto første gang i NETverket 2-2014
(Artikkelen er noe redigert for å passe til blogg formatet. Red. anmerkning)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s