Ny stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreft.

For første gang gjennomføres ”Global NET Pasient Survey”, en stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreftpasienters (nevroendokrin/carcinoid) erfaringer og livskvalitet. En global studie på tvers av landegrenser og kontinent.

Global survey heart

Det er den Internasjonale nevroendokrine kreft alliansen (INCA) som sammen med pasientorganisasjoner over hele verden som gjennomfører undersøkelsen. Gjennom studien vil man dokumentere NET-kreft pasientenes erfaringer for å øke kunnskap og bevissthet om NET-kreft.
Deltakere i studien er NET-kreft pasienter over hele verden. Studien er oversatt til en rekke språk, også norsk. Studien gjøres på nettet og tar ca. 25 min.
http://net.survey-source.com/ 

Det er viktig at også vi i Norge bidrar i undersøkelsen og deler våre erfaringer om diagnose og behandling.

En viktig del av undersøkelsen er å gi NET-kreftpasienter mulighet til å dele sine erfaringer og kunnskap om denne sjeldne kreftsykdommen.
NET-kreft pasientens erfaring om:

• Pasientforløpet for en NET-kreftdiagnose
• Hvordan leve med og håndtere NET-kreft.
• Informasjon og ressurser som er tilgjengelige for NET-kreftpasienter.

Gjennom undersøkelsen bidrar deltakerne:
• Til viktig informasjon for å øke bevisstheten om NET-kreft.
• Til bedre å forstå hvordan samfunnet kan bistå NET-kreftpasienter.
• Hjelp til NET-kreftforskere og -leger til bedre å forstå konsekvensene og virkningen av denne sykdommen.

For å gjennomføre studien ”Globale NET Pasient Survey” går du til

http://net.survey-source.com/.  og logger deg på undersøkelsen.

Studien vil ta omtrent 25 minutter å fullføre. All informasjon som deles vil bli behandlet strengt konfidensielt, og alle deltakere er anonyme.
Vi er veldig takknemlige for innspill i denne viktige undersøkelsen, og håper du kan delta.

”Global NET Pasient Survey” gjennomføres av INCA i samarbeid med Novartis.

 

Bli med å gi ditt bidrag for mer kunnskap og oppmerksomhet om NET-kreft, nevroendokrin tumor, carcinoid – http://www.carcinor.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s