Har du vært utsatt for måling av urin 5-HIAA?

– Nå er det mulig å gjøre dette enklere

Tidligere var dette en heller strevsom og komplisert affære for både pasienter og helse- personell. I internasjonale retningslinjer er det nemlig måling av 5-HIAA i urin samlet i 24 timer som er gjeldende, og mange steder er dette fortsatt måten det gjøres på.
Den lange oppsamlingstiden har sin forklaring i at man ville dekke opp for variasjoner i utskillelse av 5-HIAA gjennom døgnet. Dessverre er dette klønete, arbeidskrevende og upraktisk, og det gir rom for mange feil.

For å gjøre en del av dette enklere for alle har vi på regionalt kompetansesenter for nevroendokrine svulster ved Oslo Universitets sykehus undersøkt om ikke det er mulig å bruke morgenurin istedenfor 24 timers innsamling. Vi sammenliknet U5-HIAA i morgen urin (med en gjennomsnittlig innsamlingstid på 8 timer) med 24 times urin og fant ingen forskjell av betydning (på forskerspråket heter dette: ingen signifikant forskjell).

5hiaa
Studien ble publisert i Endocrine Connections i 2013

Som et resultat av dette er det slutt på voluminøs og upraktisk innsamling av døgnurin og over til enkel og elegant innsamling av morgenurin for måling U5-HIAA i ved Oslo Universitets sykehus.

Men hva er nå vitsen med å måle U5-HIAA?

5-HIAA er et nedbrytningsprodukt av serotonin som kroppen produserer fra aminosyren tryptofan som vi får i oss gjennom kosten. Det er særlig mye tryptofan i avocado, banan, aubergine, kiwi, nøtter, ananas, plommer og tomater. Hos en frisk person vil krop- pen kun lage det serotoninet som trengs, men en del NET-pasienter har svulster som produserer serotonin og da er denne balansen ute av kontroll.

I de internasjonale retningslinjene står det at ved måling av U5-HIAA skal pasientene unngå matvarer som inne- holder mye tryptofan og medikamenter som kan påvirke serotoninnivået (for eksempel «lykkepiller» og kanskje også somatostatin hemmere) i tre døgn før målingen. I praksis er dette veldig vanskelig å følge opp både for pasient og lege. Vi tenker at så lenge pasienten spiser det han/hun pleier å spise, vil U5-HIAA analysen reflektere det nivået han/hun ligger på. Og med stort sett den samme kosten vil variasjon fra en U5-HIAA måling til en annen være et bilde på sykdomssituasjonen.

De som har klart å henge med så langt vil kanskje tro at nivået av serotonin skulle kunne reguleres gjennom kosten, og noen pasienter som har carsinoid syndrom rapporterer at symptomene kan bli verre ved inntak av noen typer mat eller alkohol. Og i helt ekstreme tilfeller har man funnet pasienter med tryptofan-mangel på grunn av nevroendokrin svulst. Men tryptofan finnes i varierende grad i så å si alle matvarer, så i praksis er det en temmelig umulig oppgave å regulere serotoninnivået gjennom hva en spiser.

Økt serotoninnivå er antatt å spille en viktig rolle i utvikling av carcinoid syndrom som finnes hos 10-18 % av pasientene med nevroendokrin kreft
i tynntarm. Carsinoid syndrom er en samling symptomer: diare, flushing, carcinoid hjerte sykdom (fibrose), astmatiske symptomer og fluktuerende blodtrykk, av disse symptomene er flushing og diare de vanligste. Serotonin spiller altså en viktig rolle for en del NET-pasienter og måling av serotonin nedbrytningsproduktet U5-HIAA, som avspeiler serotoninnivået, er et nyttig verktøy både for diagnostise- ring, karakterisering og oppfølging av pasienter med nevroendokrine svulster

Tekst: Merete Gunvor Gedde Dahl
Bioingeniør og Bioteknolog og jobber som Forskerstøtte ved regionalt kompetansesenter for nevroendokrine tumorer ved Oslo Universitets sykehus.

Artikkelen sto første gang i NETverket 1-2014
(Artikkelen er noe redigert for å passe til blogg formatet. Red. anmerkning)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s