Viktig landsmøte for CarciNor

CarciNors landsmøte og landskonferanse ble vel gjennomført på Lillehammer siste helgen i mars. En konferanse med gode foredrag og mulighet for å treffe både nye og gamle venner. En konferanse hvor likepersonsarbeide var en viktig del, både ved den formelle og ikke minst i den uformelle delen av konferansen. En flott konferanse som ble avsluttet med et besøk på Montebello på Mesnali, selve fødestedet for CarciNor for 17 år siden.

IMG_1671ny1Årets landsmøte hadde en rekordstor deltakelse, noe som sikrer medlemmenes innflytelse i foreningen på en god måte.

Landsmøtet var på mange måter en milestein for CarciNor. Det ble vedtatt oppdaterte vedtekter og retningslinjer som konkretiserer CarciNor som forening, og legger føringer for CarciNors arbeid fremover.

Bakgrunnen for de omfattende justeringene var det nye regelverket fra BUFdir (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet) som setter klare krav til en pasientorganisasjon. De reviderte vedtektene ligger på CarciNors hjemmesider i medlemsmenyen.

Landsmøtet gav også klare føringer til styret gjennom behandlingen av forslaget til budsjett. Blant annet ved prioritering av landskonferanse i 2015. Det ble også vedtatt nye medlemskategorier med familiemedlem og bedriftsvenn. Familiemedlemsskap kan tegnes av alle som bor på samme adresse som et medlem. For første gang på mange år ble det også vedtatt justering av medlemskontingentenen.

IMG_1710ny

Landskonferansens Sebraball er et høydepunkt, med ikke minst mange utrolig festlige ”sebra” antrekk.

CarciNors Landskonferanse 2015

Da er det bare å se frem til neste Landskonferanse som blir i tiden 13.-15. mars 2015. Konferansen er lagt til Klækken på Hadeland, like utenfor Hønefoss.
Sett av datoen allerede nå.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s